Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kalendarium
data publikacji: 24/10/2013, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 1924 - utworzenie Instytutu Towaroznawstwa przy ul. Kapucyńskiej 2
 • 1925 - powołanie Wyższego Studium Handlowego (222 studentów)
 • 1927 - wybudowanie ze środków własnych budynku przy ul. Sienkiewicza 4
 • 1928 - rozpoczęcie wydawania miesięcznika „Wiedza Handlowa"
 • 1931 - wybudowanie drugiego budynku przy ul. Sienkiewicza 5
 • 1938 - przekształcenie Wyższego Studium Handlowego w Akademię Handlową (1229 studentów)
 • 1939 - zamknięcie i dewastacja Uczelni przez okupantów hitlerowskich, aresztowanie profesorów
 • 1943 - podjęcie zakonspirowanej działalności dydaktycznej (ok. 50 studentów)
 • 1945 - wznowienie zajęć (1518 studentów)
 • 1945 - uzyskanie prawa nadawania tytułu magistra
 • 1950 - wprowadzenie kształcenia w systemie dwustopniowym: studia zawodowe (3-letnie) i studia uzupełniające magisterskie (2-letnie)
 • 1950 - upaństwowienie i przekształcenie Akademii Handlowej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z trzema Wydziałami: Planowania Przemysłu (od 1952 r.: Przemysłu), Handlowy, Finansowy
 • 1952 - przeniesienie siedziby Uczelni do gmachu dawnego schroniska dla chłopców Fundacji Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27
 • 1953 - uruchomienie studiów zaocznych dla pracujących
 • 1954 - wprowadzenie jednostopniowych studiów magisterskich 4-letnich
 • 1955 - uzyskanie prawa nadawania stopnia kandydata nauk
 • 1955 - oddanie do użytku budynku „Ustronie"
 • 1956 - przedłużenie studiów do 4,5 lat
 • 1957 - rozpoczęcie wydawania serii „Zeszyty Naukowe"
 • 1958 - likwidacja Wydziału Przemysłu, powołanie Wydziału Ogólnoekonomicznego
 • 1959 - uzyskanie prawa nadawania stopnia doktora
 • 1959 - uruchomienie pierwszego punktu konsultacyjnego (w Lublinie - czynnego do 1970 r.)
 • 1959 - początek działalności Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
 • 1960 - utworzenie klubu uczelnianego „Grota"
 • 1960 - połączenie wydziałów; powstanie Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego
 • 1961 - uzyskanie prawa habilitowania i nadawania stopnia docenta
 • 1961 - rozpoczęcie wydawania serii „Rozprawy Habilitacyjne"
 • 1963 - wprowadzenie studiów doktoranckich
 • 1964 - uruchomienie punktu konsultacyjnego w Kielcach (czynnego do 2010 r.)
 • 1965 - powrót do 4-letniego cyklu nauczania
 • 1966 - utworzenie punktu konsultacyjnego w Rzeszowie (czynnego do 1973 r., a potem wznowienie działalności w latach 2000-2007)
 • 1968 - podział na dwa Wydziały: Ekonomiki Produkcji oraz Ekonomiki Obrotu
 • 1969 - przekształcenie katedr w zakłady i zgrupowanie ich w instytuty
 • 1970 - oddanie do użytku pawilonów A, B, C
 • 1970 - założenie chóru „Dominanta"
 • 1971 - uruchomienie Pracowni Pomocy Naukowo-Dydaktycznych (od 1992: Pracownia Poligraficzna)
 • 1971 - utworzenie punktu konsultacyjnego w Nowym Sączu ( czynnego do 1981 r., a potem wznowienie działalności w latach 2000-2007)
 • 1972 - utworzenie punktu konsultacyjnego w Zakopanem (czynnego do 1981 r., a w 1994 r. reaktywacja i przeniesienie siedziby Punktu z Zakopanego do Nowego Targu)
 • 1973 - utworzenie Studium Doskonalenia Kadr Pracowniczych
 • 1973 - uruchomienie Uczelnianego Ośrodka Obliczeniowego
 • 1974 - zmiana nazwy Uczelni z Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną
 • 1974 - utworzenie punktów konsultacyjnych w Chrzanowie (czynnego do 1976 r., a potem wznowienie działalności w latach 2003-2007) oraz w Olkuszu (czynnego do 1976 r., a potem wznowienie działalności w latach 1978-2004)
 • 1975 - uroczyste obchody 50-lecia Uczelni (m.in. przywrócenie barw i wprowadzenie herbu Uczelni, wmurowanie tablic pamiątkowych, nadanie pierwszych doktoratów honoris causa)
 • 1976 - oddanie do użytku pawilonu D
 • 1976 - utworzenie punktu konsultacyjnego w Sanoku (zawieszenie jego działalności w 2006 r. i zlikwidowanie w 2007 r. oraz utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jaśle w 2006 r. i zlikwidowanie go w 2009 r.)
 • 1976 - utworzenie punktu konsultacyjnego w Tarnowie
 • 1978 - rozpoczęcie budowy budynku Biblioteki Głównej (zakończenie w 1995 r.)
 • 1981 - przywrócenie samorządności i wybór władz Uczelni przez przedstawicieli całej społeczności akademickiej
 • 1983 - oddanie do użytku pawilonu E
 • 1985 - uroczyste obchody 60-lecia Uczelni (m. in. odsłonięcie w Budynku Głównym tablicy upamiętniającej profesorów i wykładowców Akademii Handlowej aresztowanych 6 listopada 1939 r. w pamiętnej „Sonderaktion Krakau"; ustanowienie medalu Signum gratiae, przyznawanego najbardziej zasłużonym pracownikom)
 • 1990 - oddanie do użytku budynku przy ul. Rakowickiej 16
 • 1991 - utworzenie Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w miejsce Studium Doskonalenia Kadr Pracowniczych
 • 1992 - wprowadzenie jednolitego planu studiów pierwszego roku
 • 1992 - reorganizacja Uczelni - w miejsce Wydziałów: Ekonomiki Produkcji, Ekonomiki Obrotu powołanie Wydziału Ekonomii, Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Towaroznawstwa na prawach wydziału (od 1995 r. Wydział), likwidacja instytutów i powołanie katedr
 • 1993 - oddanie do użytku pierwszej części budynku Biblioteki Głównej
 • 1993 - wprowadzenie licencjackich studiów wieczorowych
 • 1994 - zorganizowanie i uruchomienie po raz pierwszy w AE studiów MBA (wspólnie z University of Teesside) - pierwszych tego rodzaju studiów podyplomowych w Polsce południowej
 • 1994 - wprowadzenie 3-letnich dziennych studiów zawodowych na kierunku Towaroznawstwo
 • 1994 - odzyskanie działki pod przyszłe inwestycje (pawilon dydaktyczno-sportowy, pawilon Wydziału Finansów)
 • 1994 - zakupienie działki o powierzchni 18 ha w Cianowicach koło Skały
 • 1995 - uroczyste obchody 70-lecia Uczelni (m. in. otwarcie nowego budynku Biblioteki Głównej, przekształcenie Instytutu Towaroznawstwa w Wydział Towaroznawstwa; ustanowienie przez Senat corocznej Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia dziennikarskie o tematyce ekonomicznej)
 • 1996 - rozpoczęcie renowacji zabytkowych obiektów Uczelni z funduszy SKOZK (zakończenie w 2009 r.)
 • 1997 - zorganizowanie i uruchomienie w AE pierwszy raz nowej specjalności studiów MBA - MBA (Public Administration), wspólnie z University of Teesside - pierwszych tego rodzaju studiów podyplomowych w Krakowie
 • 1998 - oddanie do użytku hali sportowej oraz części dydaktyczno-naukowej pawilonu dydaktyczno-sportowego
 • 1998 - utworzenie zamiejscowego punktu w Miechowie (czynnego do 2004 r.)
 • 1999 - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na Uczelni
 • 1999 - adaptacja piwnic Budynku Głównego na cele dydaktyczne
 • 2000 - uroczyste obchody 75-lecia Uczelni (m. in. odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Papieża Jana Pawła II na Uczelni w 1999 r., ustanowienie dnia 28 maja Dniem Akademii - święta społeczności akademickiej, upamiętniającego datę utworzenia Wyższego Studium Handlowego w 1925 r., oddanie do użytku krytej pływalni, wmurowanie kamienia węgielnego pod Pawilon F, ustanowienie dnia 6 listopada Dniem Pamięci - dla uczczenia Sonderaktion Krakau, a także pamięci wszystkich zmarłych pracowników Uczelni)
 • 2000 - oddanie do użytku nadbudowanej kondygnacji i poddasza pawilonu „Ustronie"
 • 2001 - oddanie do użytku poddasza Budynku Głównego
 • 2001 - powrót do rekrutacji na kierunki studiów; zniesienie Studium Podstawowego
 • 2001 - wznowienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Towaroznawstwo
 • 2002 - powiększenie powierzchni kampusu Uczelni o 1,5 ha
 • 2002 - zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych i oddanie do użytku budynku „Księżówka"
 • 2002 - utworzenie Wydziału Finansów
 • 2002 - utworzenie punktu konsultacyjnego w Radomiu (czynnego do 2007 r.)
 • 2003 - zmiana nazwy Wydziału Ekonomii na Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • 2003 - utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy w otrzymanych od władz samorządowych nieruchomości obejmujących dawne koszary wojskowe
 • 2003 - utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Staszowie (czynnego do 2007 r.) i w Wadowicach (czynnego do 2011 r.)
 • 2004 - oddanie do użytku pawilonu F
 • 2004 - otwarcie Muzeum oraz nowej Sali posiedzeń Senatu
 • 2004-2007 - dokonanie renowacji i unowocześnienia pawilonów A-E w ramach projektu dofinansowanego z funduszy UE
 • 2005 - uroczyste obchody 80-lecia Uczelni (m. in. odsłonięcie w Budynku Głównym pamiątkowych tablic rektorów Uczelni i doktorów honoris causa, odsłonięcie przed pawilonem Wydziału Finansów rzeźby „Ławeczka" autorstwa Karola Badyny)
 • 2006 - wprowadzenie dwustopniowych studiów stacjonarnych w miejsce jednolitych studiów magisterskich - zgodnie z deklaracją bolońską
 • 2006 - utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Gorlicach (czynnego do 2011 r.)
 • 2006 - uruchomienie nowych studiów MBA wg programu European Multicultural Integrated Management Program, International MBA, prowadzonych przez Krakowską Szkołę Biznesu we współpracy ze szwajcarską Szkołą Biznesu St. Gallen Business School
 • 2006 - rozpoczęcie wydawania miesięcznika „Kurier AE"
 • 2007 - zmiana nazwy Uczelni z Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet Ekonomiczny
 • 2007 - zmiana nazwy Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania na Krakowską Szkołę Biznesu
 • 2009 - ustanowienie stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego (przyznanego po raz pierwszy w 2010 r.)
 • 2010 - uroczyste obchody 85-lecia Uczelni (m. in. wmurowanie kamienia węgielnego pod Pawilon G, odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci księcia Aleksandra Lubomirskiego, otwarcie Klubu Pracownika „Grota 2" w „Księżówce", odsłonięcie w holu Budynku Głównego makiety Schroniska fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego wykonanej przez prof. Stefana Dousę)
 • 2010 - utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 2010 - powstanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy UEK
 • 2011 - utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego
 • 2011 - otwarcie Klubu Studenckiego ZaUEK
 • 2012 - oddanie do użytku Pawilonu G

                                                                                                                  Powrót

Linki