Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Komisje Dyscyplinarne

i Rzecznicy Dyscyplinarni
data publikacji: 05/04/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego: 
Członkowie:                       

Prof. UEK dr hab. Jan Lic
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach
Prof. dr hab. Józefa Famielec
Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak
Prof. UEK dr hab. Tadeusz Fijał
Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec
Prof. UEK dr hab. Paweł Wołoszyn
Dr Czesława Pilarska
Dr Ambroży Mituś
Dr Łukasz Jabłoński
Marcin Gandera

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

Przewodnicząca:
Zastępca Przewodniczącego: 
Członkowie:          

Sekretarz:             

Prof. UEK dr hab. Aneta Kaźmierczyk 
Dr Monika Szaraniec
Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
Dr Joanna Garlińska-Bielawska
Dr Maciej Frączek
Dr Ambroży Mituś
Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz
Dr Jarosław Świda
Prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska
Dr Sylwia Wiśniewska
Bartosz Bednarz
Paweł Podolski
Szymon Moskal 
Robert Szydło
Joanna Tarnowska
Mykhailo Turovskyi
Magdalena Skowiniak- Jałocha

 

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

Przewodnicząca:
Zastępca Przewodniczącego: 
Członkowie:

Sekretarz:

Prof. UEK dr hab. Piotr Wiatrowski
Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński 
Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
Prof. UEK dr hab. Adam Figiel
Dr hab. Monika Papież
Dr Remigiusz Gawlik
Dr Dobrosław Kot
Dr Norbert Laurisz
Dr Urszula Balon
Dr Joanna Dziadkowiec
Sabina Kaczmarczyk- Kuruc
Paweł Kalandyk
Wojciech Kolasa
Agnieszka Kurzemska
Krzysztof Róg
Jacek Suder
Magdalena Skowiniak- Jałocha

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

Przewodnicząca:
Zastępca Przewodniczącego: 
Członkowie:

Sekretarz:                     

Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska 
Prof. dr hab. Piotr Horosz
Prof. UEK dr hab. Robert Włodarczyk
Dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Dr hab. inż. Janusz Morajda
Dr Dariusz Żmija
Dr Magdalena Małecka- Łyszczek
Dr Batłomiej Biga
Dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz
Dr inż. Przemysław Szopa
Daniel Galica
Tomasz Sałek
Maciej Wiśniewski
Paulina Łatka
Kaja Adamczyk
Alicja Chrząszcz
mgr inż. Bogumiła Magdalena Szymańska

 

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

Przewodnicząca:
Zastępca Przewodniczącego: 
Członkowie

Sekretarz:

Prof. UEK dr hab. Paweł Czubik
Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
Prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk
Dr hab. Barbara Siuta- Tokarska
Dr hab. Ryszard Węgrzyn
Dr Tomasz Tylec
Dr Tomasz Kwarciński
Dr Bernadetta Zawilińska
Dr Wiesław Łukasiński
Dr inż. Magdalena Wojnarowska
Dawid Cholewa
Magdalena Graca
Natalia Leśniak
Albert Palka
Oskar Klimas
Małgorzata Wolak
mgr inż. Bogumiła Magdalena Szymańska.

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich

                                                              Prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów i Studentów

                                                              Mgr Figura-Góralczyk
                                                              Dr Piotr Kukuryk

Linki