Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Komisje uczelniane
data publikacji: 25/02/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komisja Przetargowa ds. Zamówień Publicznych Finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych Środków Pochodzenia Zagranicznego

Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członkowie komisji:
Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski 
Mgr Mirosław Chechelski
Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki
Mgr Łukasz Dygoń
Mgr Sylwia Rutkowska
Mgr inż. Andrzej Sudolski

 

Stała Komisja Inwentaryzacyjna

Przewodniczący:
Członkowie komisji:
Mgr inż. Andrzej Sudolski 
Mgr inż. Krzysztof Dradra
Inż. Andrzej Śliwa
Lucjan Wiśniewski

 

Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów Zagranicznych Pracowników

Przewodniczący:
Członkowie komisji:

 

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Prof. dr hab Andrzej Szromnik
Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska
Dr hab. Monika Papież
Dr Michał Kudłacz
Dr Marek Szarucki
Mgr Agnieszka Nawrocka

 

Uczelniana Komisja Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych Studentów

Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członkowie komisji:


 Sekretarz:

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek
Prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz
Prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel
Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec
Dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik
Eryk Kądziela
Anna Kurkiewicz
Mgr Agnieszka Nowak
Mgr Dominika Lemler

 

Uczelniana Komisja Likwidacyjna (www.ukl.uek.krakow.pl )

Przewodniczący:
Członkowie komisji:

Mgr inż. Bogusław Wandas
Mgr inż. Andrzej Sudolski
Inż. Andrzej Śliwa
Lucjan Wiśniewski

 

Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Wyjazdów Zagranicznych

Przewodniczący:
Członkowie komisji:

Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół
Prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Prof. UEK dr hab. Wanda Kudełka
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła

 

Uczelniana Komisja Przetargowa


Przewodniczący:
Z-ca Przwodniczącego:
Członkowie: 

Sekretarz:

Prof. dr hab. Janusz Czekaj
Mgr Mirosław Chechelski
Mgr Anita Kurowska
Mgr inż. Dariusz Przeniosło
Mgr inż. Magdalena Łuczyńska
Mgr Małgorzata Burkowicz
Mgr Marcin Zubel
Inż. Andrzej Śliwa
Mgr inż. Hanna Bielatowicz 


Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członkowie:

Sekretarz:

Prof. dr  hab. Krzysztof Surówka
Prof. dr hab. Krystyna Przybylska
Prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
Dr Agnieszka  Głodowska
Dr Wojciech  Kozioł
Dr inż. Lidia Ostasz
Dr Katarzyna Owsiak
Dr Bartłomiej Biga
Mgr inż. Małgorzata Macuga

Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna

Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członkowie komisji:

Sekretarz:

Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół
Prof. dr hab. Janusz Czekaj
Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Mgr Martyna Bulira

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich


Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członkowie:
Sekretarz:

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prof. dr hab. Adam Nalepka
Prof. dr hab. Wacław Adamczyk
Prof. dr hab. Zofia Cichoń
Prof. dr hab. Józefa Famielec
Prof. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. dr hab. Renata Oczkowska
Prof. UEK dr. hab. Jolanta Kurkiewicz
mgr Martyna Bulira


Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący:
Członkowie:


Sekretarz:
 
Prof. UEK dr hab. inż Andrzej Chochół
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Prof. UEK dr hab. Janina Filek
Prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik
Mgr inż. Edyta Janicka

Linki