Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Senat
data publikacji: 19/02/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewodniczący Senatu

Rektor:
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

Prorektorzy

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów 
prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prorektor ds. Nauki 
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy 
prof. dr hab. Janina Filek

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju 
prof. dr hab. Janusz Czekaj 

Dziekani

Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
prof. dr hab. Krzysztof Firlej

Dziekan Wydziału Finansów i Prawa
prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski

Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Dziekan Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka

Dziekan Wydziału Zarządzania
prof. UEK dr hab.  Bogusz Mikuła

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Prof. dr hab. Stanisław Belniak
Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
Prof. dr hab. Marek Lisiński 
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Wydział Finansów i Prawa

Prof. dr hab. Józefa Famielec
Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Prof. dr hab. Wacław Adamczyk 
Prof. UEK dr hab.Stanisław Hornik

Wydział Zarządzania

Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk
Prof. UEK dr hab. Paweł Lula
Prof. dr hab. Renata Oczkowska
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek
Dr hab. Dariusz Put
Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Dr Krzysztof Machaczka
Dr Czesława Pilarska   

Wydział Finansów i Prawa

Dr Aleksandra Jurkowska
Dr Joanna Rutkowska 

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Dr Jarosław Bober

Wydział Towaroznawstwa i  Zarządzania Produktem

Dr inż. Paweł Turek

Wydział Zarządzania

Dr Ireneusz Górowski
Dr Tomasz Rojek

Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane

Mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr Małgorzata Macuga
Mgr Halina Nosal
Mgr Mirosław Chechelski

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

Artur Brzózka
Monika Dziarkowska
Marcin Gandera
Eryk Kądziela
Przemysław Ogórek
Agnieszka Stanuch
Jakub Truty
Mgr Małgorzata Wesołowska
Izabela Wiśniewska
Natalia Wróbel
Izabela Zuba

Pozostali członkowie z głosem doradczym:

Przedstawiciel MZZPN
Prof. UEK dr hab. Piotr Buła

Prezes ZNP
Dr Janusz Raganiewicz

Przewodniczący NSZZ "Solidarność"
Dr Jan Tatar

Dyrektor Biblioteki
Mgr Elżbieta Golec-Nycz

Kwestor
Mgr Józef Andrzej Laskowski

Komisje Senackie

Komisja Senacka ds. Akredytacji:

Prof. dr hab. Renata Oczkowska

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski  
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch        
Prof. UEK dr hab. Renata Salerno-Kochan
Dr hab. Wojciech Giza
Dr Magdalena Jelonek
Dr Zofia Andrykiewicz-Feczko

Przewodnicząca Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz


Komisja Senacka ds. Badań Naukowych
:

Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna 
Prof. dr hab. Anna Karwińska
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr hab. Jan W. Wiktor

Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek
Prof. UEK dr hab. Alicja Miś 
Mgr Małgorzata Wesołowska
Mgr Teresa Powroźnik  

Przewodniczący Komiski
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz


Komisja Senacka ds. Dydaktyki:

Prof. dr hab. Józefa Famielec  
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński

Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska- Chudzińska
Dr inż. Agnieszka Cholewa- Wójcik
Dr Joanna Rutkowska 
Przemysław Ogórek 
Mgr Donata Adler
Mgr Małgorzata Macuga

Przewodnicząca Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz


Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej:

Prof. dr hab. Bogusława Gnela

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski 
Prof. dr hab. Jadwiga Szostak- Kot 
Prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko 
Dr Katarzyna Owsiak
Dr Rafał Prostak
Dr Katarzyna Szymczyk- Madej

Przewodniczący Komisji
Zast. Przewodniczącego
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Komisji/Sekretarz 


Komisja Senacka ds. Finansów:

Prof. dr hab. dr hab. Maria Kosek- Wojnar
Prof. dr hab. Andrzej Gajewski 
Prof. dr hab. Helena Tendera- Właszczuk 
Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki 
Dr Jarosław Bober 
Dr Jolanta Juza 
Mgr Mirosław Chechelski 
mgr Joanna Jasińska- Baran

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz


Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju:

Prof. dr hab. Marek Lisiński 
Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
Prof. dr hab. Jerzy Hausner

Prof. dr hab. Wacław Adamczyk 
Prof. UEK dr hab. Paweł Lula 
Dr Krzysztof Misiołek
Mgr Mirosław Chechelski
Mgr Anna Dąbrowska

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz


Komisja Senacka ds. Rozwoju Kadr Naukowych:

Prof. dr hab. Stanisław Belniak

Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
Prof. dr hab. Krzysztof Firlej 
Prof. UEK dr hab. Wanda Kudełka
Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur   
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła 
Dr Paweł Drobny
Dr Konrad Grabiński
Dr Michał Kudłacz
Dr Anna Pietruszka- Ortyl
Dr Paweł Turek
Mgr Małgorzata Bakalarz

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz


Komisja Senacka ds. Współpracy z Zagranicą:

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski

Prof. dr hab. Jacek Purchla 
Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz
Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska 
Prof. UEK dr hab. Stanisław Popek 
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach 
Mgr Agnieszka Nowak
Mgr Agnieszka Nawrocka

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz


Komisja Senacka ds. Wydawnictw:

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Prof. dr hab. Władysław Kędzior
Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
Prof. dr hab. Krystyna Przybylska
Prof. dr hab. Adam Sagan
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek

Prof. dr hab. Bogumiła Szopa 
Prof. UEK dr hab. Katarzyna Warmińska
Mgr inż. Barbara Wyjadłowska

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Sekretarz

 

Powrót

Linki