Katedra Bankowości

A A A drukuj

Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca

Studia podyplomowe dwusemestralne realizowane
przy Katedrze Bankowości

Katedra Bankowości, po uzyskaniu akredytacji w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, prowadzi studia podyplomowe przygotowujące do dwóch egzaminów przeprowadzanych przez Związek Banków Polskich:

- EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB 3E

- CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH (CKF)

Studia adresowane są do absolwentów studiów finansowych/ekonomicznych, zainteresowanych pracą w polskich i europejskich instytucjach finansowych. Szczególną grupą odbiorców są pracownicy sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, jak również certyfikowanego konsultanta ds. finansowych.

Program studiów podyplomowych został dostosowany do wytycznych Związku Banków Polskich, zaś pracownicy Katedry Bankowości uczestniczyli w tworzeniu podręcznika: Bankowość dla praktyków – Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, wydanego w 2017 roku – jako wiodącej pozycji przygotowującej do zdania w/w egzaminu. Słuchacze studiów otrzymają wyżej wymieniony podręcznik.

Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca, który umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECB EFCB 3E w języku angielskim firmowanego przez EBTN-European Banking & Financial Services Training Association Asbl.