A A A drukuj

Plan studiów doktoranckich - Wydział Finansów (4- letnie)

(45 pkt ECTS - z uchwały Senatu UEK)

Niezbędne dostosowania - standardy uczelniane:

Semestry I,II, VII,VIII przyjęte na poziomie Prorektora ds. Kształcenia, wspólne dla wszystkich wydziałów UEK

UWAGA!
W semestrze 6 2016/2017 oraz w semestrze 7 2017/2018 nastąpiła jednorazowa zamiana przedmiotów
(zaznaczone kolorem czerwonym):

 

WF - studia doktoranckie - semestr VI Przedmioty wydziałowe 2016/2017

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Prawna ochrona konsumenta usług finansowych

Prof. dr hab. Bogusława Gnela

 

20

 

12

 

1

Systemy podatkowe

Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar

12

8

1

Warsztaty metodyczne

Prof. dr hab. Kazimierz Górka

Prof. dr hab. Józefa Famielec

12

 

12

 

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/ doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki/poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

60 g

44 g

4 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr VII Przedmioty ogólnouczelniane 2017/2018

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Etyka w badaniach naukowych

Prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko/Prof. dr hab. Janina Filek

12

8

1

Globalizacja
a państwo współczesne

Prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk

12

8

1

Finansowanie rozwoju regionów i miast

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

20

12

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/ doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki /poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

44 g

32 g

4 pkt

 

WF - studia doktoranckie - semestr I       Przedmioty ogólnouczelniane

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin
niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Ekonomia zaawansowana

Prof. dr hab.  Andrzej Wojtyna

12

8

2

Historia myśli ekonomicznej

dr hab. Wojciech Giza

12

8

1

Metodologia nauk społecznych

Prof. UEk dr hab. Kazimierz Sosenko

12

8

1

Filozofia

Prof. dr hab.  Adam Węgrzecki/

Prof.UEK dr hab. Janina Filek

20

12

1

Elementy logiki formalnej

dr Joanna Mrówka

12

8

1

Socjologia/

Psychologia

(do wyboru)

Prof. dr hab. Anna Karwińska

Dr Alicja Szczygieł

12

8

1

Proseminarium

Kierownicy Studiów z Wydziałów

16

(po 4 g.każdy)

16

(po 4 g.każdy)

1

RAZEM

96 g

86 g

8 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr II       Przedmioty ogólnouczelniane

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

 Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Metody ilościowe w ekonomii
i zarządzaniu

Prof. dr hab. Józef Pociecha

20

12

2

Metodologia badań ekonomicznych

Prof.UEK dr hab. Adam Sagan

12

8

2

Zarządzanie organizacjami jako przedmiot badań

Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki

12

8

1

Finanse w gospodarowaniu jako przedmiot badań

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak

12

8

1

Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako przedmiot badań

Prof.UEK dr hab. Edward Molendowski


12

8

1

Podstawy dydaktyki szkoły wyższej

Prof.UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

16

12

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/doktoranta

8 g/doktoranta

1

RAZEM

84 g

56 g

9 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr III          Przedmioty wydziałowe

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Teoria wzrostu gospodarczego

Dr Ilona Ćwięczek

30

18

2

Finansowanie zamówień publicznych

Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak

20

12

1

Rynek bankowy

Prof.UEK dr hab. Ewa Miklaszewska

20

12

1

Warsztaty metodyczne

Prof. dr hab. Kazimierz Górka

Prof. dr hab. Józefa Famielec

12


8

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki/ poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

90 g

58 g

6 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr IV Przedmioty wydziałowe

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Rachunkowość zaawansowana

Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski

30

18

2

Metodologia nauki finansów

Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

12

8

1

Finansowe modele jednostek samorządu terytorialnego

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar

20

12

1

Podstawy inżynierii finansowej

Prof. UEk dr hab. Andrzej Szopa

20

12

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/ doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki / poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

90 g

58 g

6 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr V Przedmioty wydziałowe

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Procesy stochastyczne w badaniu rynków finansowych

Prof. dr hab. Edward Smaga /

Dr Jan Tatar

30

18

2

Rynki finansowe

Prof. dr hab. Jan Czekaj

20

12

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki/ poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

58 g

38 g

4 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr VI Przedmioty wydziałowe

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Prawna ochrona konsumenta usług finansowych

Prof. dr hab. Bogusława Gnela

 

20

 

12

 

1

Finansowanie rozwoju regionów i miast

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz/Prof. dr hab. Anna Harańczyk

20

12

1

Warsztaty metodyczne

Prof. dr hab. Kazimierz Górka

Prof. dr hab. Józefa Famielec

12

 

12

 

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/ doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki/poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

60 g

44 g

4 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr VII Przedmioty ogólnouczelniane

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Etyka w badaniach naukowych

Prof. dr hab. Janina Filek/ Prof.UEK Kazimierz Sosenko

12

8

1

Globalizacja
a państwo współczesne


Prof.UEK dr hab. Joanna Dzwończyk

12

8

1

Systemy podatkowe

Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar

12

8

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/ doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki /poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

44 g

32 g

4 pkt


WF - studia doktoranckie - semestr VIII Przedmioty ogólnouczelniane

Przedmioty

Wykładowca

Liczba godzin stacjonarne

Liczba godzin niestacjonarne

Liczba pkt ECTS

Konwersatorium językowe

Zgodnie z wyborem języka

16

12

1

Marketing międzynarodowy

Prof. dr hab. Jan Wiktor

12

8

1

Czyste technologie energetyczne

Prof.UEK dr hab. Tadeusz Fijał

12

8

1

Seminarium

Zgodnie z wyborem

8 g/ doktoranta

8 g/doktoranta

1

Praktyki /poza programem

W Katedrze Promotora

15 g/semestr

10 g/semestr

-

RAZEM

48 g

36 g

4 pkt

 

Macierz planu studiów

Wyszczególnienie

Stacjonarne
liczba godzin

Niestacjonarne
liczba godzin

Punkty ECTS

Rok I

180

124

17

Semestr I

96

68

8

Semestr II

84

56

9

Rok II

180


116

12

Semestr III

90

58

6

Semestr IV

90

58

6

Rok III

118

82


8

Semestr V

58

38

4

Semestr VI

60

44

4

Rok IV

92

68

8

Semestr VII

44

32

4

Semestr VIII

48

36

4

Razem 4 lata

570

390

45