uek_gap

A A A drukuj

O Wydziale

Jesteśmy częścią Uniwersytetu – kształcimy studentów. Tworzymy warunki do rozwijania własnych kompetencji. Dla nas studia to spotkania ludzi, budowanie relacji i dialog. Kładziemy duży nacisk na integrację naszego środowiska, organizując szereg wydarzeń naukowych, kulturalnych i rozrywkowych. Robimy to w przekonaniu, że Uniwersytet to nie tylko ośrodek wiedzy i kształcenia, ale miejsce, w którym rozbudza się wyobraźnię i kreatywność, tworzą się silne więzi międzyludzkie oraz powstają nowe idee i inicjatywy.

To jak studiujesz jest równie ważne jak to co studiujesz. Zanim wybierzesz kierunek, konkretne przedmioty, zobacz jak kształcimy. Wierzymy, że przyjemne spędzanie czasu nie jest przeszkodą lecz środkiem do zdobywania wiedzy i kompetencji.

Spotkania z politykami, ekspertami, przedsiębiorcami, aktorami, sportowcami (VIP GAP), Programy stażowe – dużo kontaktu z praktyką administracyjną i gospodarczą. Spotkania w gronie studentów i wykładowców: Wieczory Klubowe, Rajdy, Bale karnawałowe, dedykowane zajęcia sportowe – wszystko to nadaje studiom smaku.

Kształcimy stosując nowoczesne formy dydaktyczne: wyjazdowe Sympozja Naukowe, debaty oksfordzkie, projekty multimedialne, wykłady gościnne z praktykami. Wspólnie budujemy wiedzę i kompetencje, bo my też nie lubimy nudzić się na wykładach.

Proponujemy Wam współpracę przy realizowanych przez nas projektach. Oddajemy w Wasze ręce wiele inicjatyw, dzięki czemu możecie zdobyć nowe doświadczenia (Gazeta Sympozjalna, reportaże filmowe, organizacja konferencji, badania terenowe). Nauczycie się m.in. jak pracować w zespole, działać zadaniowo, realizować projekty i jak nimi zarządzać.

Chcemy rozwijać Waszą ciekawość świata, uczyć Was stawiania trafnych i trudnych pytań. Może nie będzie łatwo, ale jeśli chcecie poczuć satysfakcję z ciężkiej pracy wybierzcie jeden z kierunków na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej.


“Na Wydziale GAP rozumiemy, że obok wiedzy, umiejętności i kompetencji ważna jest wyobraźnia. Pomagamy studentom ją wyzwalać. Chcemy, aby każdy student rozwinął swoje talenty. Najwyżej cenimy samodzielność i aktywność.”

prof. dr hab. Jerzy Hausner