uek-gap-kfil

A A A drukuj

Katedra Filozofii

Katedra Filozofii mieści się w Budynku Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 oraz w budynku przy ul. Rakowickiej 16.
W chwili obecnej zatrudnionych w niej jest 10 pracowników naukowych i 1 pracownik administracji.
 

Kierownikiem Katedry jest prof. UEK dr hab. Leszek Kusak

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

Filozofii
Filozofii i etyki
Filozofii społecznej
Filozofii spotkania
Filozofii współczesnej i etyki
Podstaw filozofii
Wprowadzenia do filozofii
Etyki biznesu
Etyki funkcjonowania instytucji publicznych
Etyki przedsiębiorczości
Etyki w biznesie
Etyki w biznesie międzynarodowym
Etyki w skarbowości
Etyki zarządzania
Standardów dobrych praktyk

Cywilizacje i religie współczesnego świata

Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów, pracownicy Katedry od wielu lat z powodzeniem prowadzą zajęcia w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Ekonomicznego działającym przy Katedrze Psychologii i Dydaktyki.

[kalendarz pracowniczy]