uek-gap-kfil

A A A drukuj

Filozofia & Ekonomia

www.filozofia.uek.krakow.pl/filozofia-ekonomii

  FILOZOFIA & EKONOMIA

W ramach seminarium dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz wygłosi referat pt. "Czy relacje płci mają znaczenie w ekonomii?"

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekonomistka, ukończyła studia ekonomiczne w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół heterodoksyjnych szkół myśli ekonomicznej, szczególnie ekonomii instytucjonalnej i feministycznej.

Podstawą dyskusji będą prace:  

A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Praca kobiet w teorii ekonomii: perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 (rozdział 3).

A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Institutional and Feminist Challenges to Neoclassical Economics, "Studia Ekonomiczne", 2015 | nr 4 (87) | 493-510.

Koreferenci:

dr hab. Wojciech Giza (Katedra Historii Myśli Ekonomicznej UEK)

dr Katarzyna Guczalska (Katedra Filozofii UEK)

Termin 

12 maja 2017 r. (piątek), godz. 11.00-14.00

Miejsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, pok. 44a, piętro IV.

Organizatorzy

prof. Janina Filek, dr Katarzyna Guczalska, dr Tomasza Kwarciński

Kontakt

e-mail: filozofia@uek.krakow.pl 

 

Polska Sieć Filozofii Ekonomii

Informacje na temat konferencji i seminariów poświęconych filozofii ekonomii można znaleźć na stronie www.filozofia-ekonomii.pl