uek-gap-kfil

A A A drukuj

2013

Idea sprawiedliwości Amartyi Kumar Sena

(24.05.2013)

"Idea sprawiedliwości Amartyi Kumar Sena" to projekt skierowany do przedstawicieli nauk społecznych oraz osób zainteresowanych filozofią społeczną. Zainspirowani najnowszą książką Sena, The Idea of Justice (2009) pragniemy uczynić ideę sprawiedliwości punktem interdyscyplinarnej debaty w ramach seminarium „Filozofia & Ekonomia”.

W swojej publikacji Sen kładzie nacisk na cztery wymiary odróżniające jego podejście do sprawiedliwości dystrybutywnej od teorii sprawiedliwości dominujących w literaturze przedmiotu, są to: akcentowanie realnego życia i ludzkiej wolności, połączenie odpowiedzialności z posiadaną władzą (power), preferowanie porównawczego (relatywizującego) ujęcia sprawiedliwości ponad ujęcie transcendentalne (absolutyzujące) oraz przyjęcie perspektywy globalnej. Jesteśmy przekonani, że naukowy dorobek Autora oraz wysunięte przez niego propozycje, dotyczące sprawiedliwego podziału dóbr są warte merytorycznej dyskusji. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, iż ze względu na wielowymiarowość tych propozycji pogłębiona refleksja jest możliwa tylko w gronie specjalistów z różnych dziedzin ekonomii, prawa, socjologii i filozofii.

dr Karina Jędrzejowska (UW), Zadłużenie zagraniczne państw najbiedniejszych a koncepcja sprawiedliwości społecznej

dr Magdalena Adamus (UEK), Rozum jako źródło sprawiedliwości - próba rekonstrukcji pojęcia racjonalności i jego społecznej roli

dr Tomasz Kwarciński (UEK), Sprawiedliwość i wybór społeczny. Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości