uek-gap-kfil

A A A drukuj

2014

W ramach seminarium dr Marcin Gorazda wygłosił referat pt. "O granicach wyjaśnienia naukowego w ekonomii"

dr Marcin Gorazda (ur. 1971) doktor filozofii, adwokat, specjalista od prawa podatkowego. Zajmuje się filozofią nauki, a w szczególności filozofią nauk społecznych i filozofią ekonomii. Z tej ostatniej prowadził szereg wykładów popularno-naukowych, jak też kursowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, czego owocem jest monografia "Filozofia ekonomii".

Źródło: http://www.ccpress.pl/szukaj/producer_id-17

Koreferenci:

prof. Kazimierz Sosenko (Katedra Filozofii UEK)

dr Ryszard Kowalski (Katedra Mikroekonomii UEK)

mgr Krystian Mucha (Katedra Makroekonomii UEK)

Termin

16. maja 2014 r. (piątek), godz. 11.00-14.00

Miejsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, pok. 44a, piętro IV.