uek-gap-kfil

A A A drukuj

Archiwum spotkań

Spotkania, które odbyły się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014:

 • 3. marca, Prawa człowieka (Eugenia Pawlinczuk)
 • 17. marca, Filozofia pieniądza (Marcin Lewandowski)
 • 7. kwietnia, Wybór.. należy do Ciebie dyskusja na temat książki B. Schwartza, Paradoks wyboru (Rita Dukaczewska, Irena Szczepańska)

Spotkania, które odbyły się w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014:

 • 14. października, Problem tolerancji (Jakub Lula)
 • 28. października, Wywieranie wpływu na ludzi (Katarzyna Radko)
 • 4. listopada, Etyka. Dramat życia moralnego (Michał Gicala)
 • 18. listopada, Kobieta (nie)wolna - cena równości (Alina Bondarenko)
 • 2. grudnia, Sprawiedliwy handel (Natalia Kluzek)
 • 16. grudnia, spotkanie Wigilijne Koła Filozoficznego
 • 13. stycznia, Postawy etyczne pracowników (Krzysztof Plens)
 • 27. stycznia, spotkanie odwołane. 

 Spotkania, które odbyły się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013:

 • 27. lutego, Ceteris paribus a naukowy charakter ekonomii (Krystian Mucha)
 • 11. marca, Ekonomia daru: internet jako przykład dobra wspólnego (Marcin Lewandowski),
 • 25. marca, Świecący królik i ucho na ramieniu - sztuka transgeniczna i transhumanizm(Mateusz Kukla)
 • 8. kwietnia, Dyskusja na temat książki Tomáša Sedláčeka Ekonomia dobra i zła (Angelika Henkiel)
 • 10. kwietnia, Conception of New Online Political Order (Sylvain Poirier)
 • 22. kwietnia,  Dylemat więźnia jako gra prezentująca konflikt pomiędzy różnymi formami racjonalności (Magdalena Adamus)
 • 6. maja, Filozofia wolności a współczesn​e państwo (Maurice Dziubinski) 
 • 20. maja,  Eksperymenty w nauce (Robert Dominik)
 • 3. czerwca, Czego nie można kupić za pieniądze? Dyskusja wokół książki Michaela Sandela 

Spotkania, które odbyły się w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013:

 • 15.10.2012 - Rywalizacja czy współpraca - co się bardziej opłaca? Gra decyzyjna
 • 29.10.2012 - Sprawiedliwość globalna i system dystrybucji leków
 • 12.11.2012 - Antidotum na obojętność (Angelika Henkiel)
 • 28.11.2012- Etyka w świecie korporacji (Marcin Lewandowski, Rafał Świeży),
 • 17.12.2012 - Jak sprzedać martwą krowę za 10 milionów funtów? O sztuce Damiena Hirsta (Mateusz Kukla),
 • 7.01.2013 -  Patriotyzm w Polsce w XXI wieku (Sebastian Waltoś),
 • 21.01.2013 - Realizacja utopii wolności absolutnej w XXI wieku (Rafał Bill),

Spotkania, które odbyły się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012:

 • 20.02.2012, Czy mamy wolną wolę, czy tylko jesteśmy zmuszeni tak myśleć? (Szymon Słowik)
 • 05.03.2012, Podstawy etyczne metod i zakresu finansowania szkolnictwa wyższego (Jagoda Komusińska),
 • 19.03.2012, Korporacja dla ludzi, czy ludzie dla korporacji? (Marcin Lewandowski)
 • 02.04.2012, Myślę, więc wierzę. Czy istnieje szansa na konstruktywny dialog między nauką i religią? (Szymon Słowik)
 • 16.04.2012, Milczące przyzwolenie czy ostateczność - problem wyzysku w handlu (Rafał Świeży)
 • 07.05.2012, Refleksje nad "Społeczeństwem konsumpcyjnym" Jeana Baudrillarda (Zdzisław Skupień)
 • 21.05.2012, Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? (Prof. Jacek Wojtysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • 11.06.2012, Problem definicji anarchokapitalizmu (mgr  Rafał Bill).

 Spotkania, które odbyły się w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012:

 • 10.10.2011, Spotkanie organizacyjne
 • 24.10.2011, A. Smitha koncepcja sympatii (analiza tekstów)
 • 07.11.2011, Egoizm w filozofii Adama Smitha (Marcin Lewandowski)
 • 21.11.2011, Utopia Adama Smitha (Szymon Słowik)
 • 05.12.2011, A. Smitha koncepcja cnót (Michał Mrycznko)
 • 19.12.2011, A. Smitha koncepcja bezstronności (Anna Holeksa)
 • 09.01.2012, Pragmatyzm (Marcin Lewandowski)
 • 23.01.2012, Prawo Naturalne - łączy czy dzieli? (Rafał Świeży)
Spotkania, które odbyły się w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011:

Data

Prelegent

Tematyka

Pracownik

Katedry Filozofii

14.03.2011

Artur

Świątek-Brzeziński

Komunitaryzm

Prof. Kazimierz Sosenko

28.03.2011

Wojciech Rarok

Katolicyzm a ekonomia. Czy trzecia droga jest konieczna?

Prof. Janina Filek

11.04.2011

Karolina Klabecka

Dyskryminacja i feminizm

Dr Katarzyna Guczalska

18.04.2011

Szymon Słowik

Nietzsche a buddyzm i taoizm

Dr Piotr Augustyniak

09.05.2011

Zdzisław Skupeń

Weryfikacjonizm i falsyfikacjonizm w ekonomii

Dr Dobrosław Kot

23.05.2011

Anna Holeksa

Wolność i Adam Smith

Dr Inga Mizdrak

06.06.2011

Michał Mryczko

Metodologia ekonomii

Prof. Kazimierz Sosenko

13.06.2011

Katarzyna Walkiewicz

Robert Jagoda

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Prof. Janina Filek

 

Spotkania, które odbyły się w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011:

 • 11 października, Anarchizm indywidualistyczny (Szymon Słowik)
 • 18 października, Liberalizm klasyczny (Artur Świątek-Brzeziński)
 • 8 listopada, Sprawiedliwość i miłość w encyklikach papieskich (Michał Mryczko)
 • 15 listopada, dyskusja nad konspektami referatów
 • 29 listopada, Czy nauka potrafi rozpoznać swoje własne granice? (Prof. Piotr Wrześniewski, University of British Columbia)
 • 13 grudnia, Prekursorzy realizmu Hobbes i Machiavelli (Klaudia Wojtyto, Dorota Soja)
 • 3 stycznia, Dlaczego Dante smaga lichwiarzy ognistym deszczem? (Zdzisław Skupień)
 • 10 stycznia, Ekonomia komunii (mgr Marcin Kędzierski)
 • 11 lutego, spotkanie organizacyjno-programowe 

 Spotkania, które odbyły się w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010:

 • 24 marca, Mantra neoliberalizmu - doktrynerstwo w polityce MFW i WTO (Szymon Słowik)
 • 7 kwietnia, Wyznaczniki sprawiedliwej płacy w ujęciu Katolickiej Nauki Społecznej (Artur Świątek-Brzeziński)
 • 21 kwietnia, Ludwig von Mises - między biurokracją a zyskiem (Wojciech Rarok)
 • 12 maja, Koncepcja alienacji pracy w myśli ekonomicznej (Zdzisław Skupień)
 • 26 maja, Moralny obowiązek przeciwdziałania światowemu ubóstwu. Przykład Jamajki (lek. med. Anna Łączak)
 • 9 czerwca, O dyskusji owocnej słów kilka (gość specjalny prof. dr hab. Adam Węgrzecki).