uek-gap-kfil

A A A drukuj

Zaproszenie

www.filozofia.uek.krakow.pl/konferencja

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
wraz z Odziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
zaprasza
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:


DIALOG JAKO PODSTAWA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ODNIESIEŃ

Konferencja odbędzie się w dniu 23 listopada (czwartek) 2017 r. Będzie to kolejna,
XI
- z zakresu szeroko rozumianej problematyki etyczno-społeczno-biznesowej organizowana w murach naszej uczelni, którą tym razem zamierzamy poświęcić wielowymiarowej kategorii dialogu. Kategoria ta, w naszym przekonaniu, zasługuje na pogłębienie w kontekście zachodzących przemian społecznych, kulturowych oraz geo-politycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Interpretacje dialogu oraz dialogiczności mają istotne znaczenie nie tylko dla filozoficznych i etycznych implikacji, ale także dla myślenia ekonomicznego. Przedmiotem konferencji będzie zatem próba przyjrzenia się kwestiom istoty i sensu „zasady dialogicznej” w odsłanianiu zależności między poszczególnymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego, zarówno w wymiarze mikro, jak i makro.

Wyrażamy przekonanie, iż dyskurs zorientowany na wielość poruszanych aspektów ukaże nie tylko wielopostaciowość samej kategorii dialogu, ale w istotny sposób przyczyni się do wnikliwszego rozumienia także innych, powiązanych z nim zjawisk, tych zachodzących w gospodarce i tych kształtujących społeczeństwo.

Zapraszamy zatem zarówno filozofów zajmujących się problemami społeczno-ekonomicznymi, jak i ekonomistów, socjologów czy politologów otwartych na dyskusję nad miejscem dialogu w życiu społecznym. Wprawdzie samemu pojęciu dialogu oraz  fenomenowi dialogiczności w przestrzeni społeczno-gospodarczej poświecono już wiele prac i zorganizowano wiele konferencji, jednakże w związku z coraz bardziej komplikującą się, nie tylko w naszym kraju, sytuacją społeczno-polityczną wydaje się, że powrót do refleksji nad rolą dialogu w każdej z przestrzeni życia społecznego staje się konieczny.Organizatorzy konferencji zamierzają publikować wygłoszone referaty w „Prakseologii” (13 pkt.) lub Zeszytach Naukowych UEK (11 pkt.).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego                                                                 

                                                                        Prof. dr hab. Janina Filek


Harmonogram

  • Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 lipca 2017 r. (formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem
  • Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia do 15 września 2017 r.
  • Opłata konferencyjna do 30 października 2017 r.
  • Termin konferencji 23 listopada 2017 r.
  • Tradycyjnie, pełnych tekstów wystąpień do publikacji monograficznej oczekiwać będziemy do 30 grudnia 2017 r.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Janina Filek
Członkowie: dr hab. Kazimierz Sosenko, Prof. UEK, dr Katarzyna Guczalska,
dr Tomasz  Kwarciński, mgr Wioleta Gaweł
Sekretarz: dr Inga Mizdrak 

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł, organizatorzy nie zapewniają jednak zwrotu kosztów podróży.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto bankowe:
70 2490 0005 0000 4600 9378 0221

Przelew bankowy z dopiskiem „Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień”