uek-gap-kfil

A A A drukuj

Zaproszenie

www.filozofia.uek.krakow.pl/konferencja

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Odziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Sekcją Etyki Biznesu Polskiego Towarzystwa Etycznego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.:

 Wokół sporu komunitaryzmu z liberalizmem

Konferencja odbędzie się w dniach 26 i 27 listopada (czwartek, piątek) 2015 r. Będzie to kolejna, dziesiąta już, (zatem też jubileuszowa) Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu szeroko rozumianej problematyki etyczno-społeczno-biznesowej organizowana w murach naszej uczelni, którą tym razem zamierzamy poświęcić związkom etyki, ekonomii i polityki.

Wybierając temat konferencji wzięliśmy pod uwagę, po pierwsze, filozoficzne i polityczne podłoże tego sporu, po drugie, istotne dla myślenia ekonomicznego konsekwencje przyjmowanych w ramach tego sporu założeń oraz prowadzonych rozważań, po trzecie, w ramach tego sporu zdają się być rozstrzygane a przynajmniej podejmowane zasadnicze problemy epoki, jak choćby kwestia sprawiedliwości, miejsca człowieka w społeczeństwie czy zakresu jego wolności. Ponadto komunitarianie w ramach swych rozważań wracają do wielu nieco zapomnianych (być może nie zasłużenie) pojęć takich jak dobro wspólne czy rodzina, a także poprzez czasami zdecydowaną krytykę koncepcji liberalnych zmuszają zwolenników tego stanowiska do ponownego namysłu nad  problemami, które wydawałoby się, że zostały już (przynajmniej w teorii) rozwiązane. Zatem skoro  spór obu stanowisk ma wymiar żywej i aktualnej dyskusji warto się nad nim pochylić, rozpoznać racje stojące za spierającymi się stanowiskami i popatrzeć na ile podejmowane w nim problemy są równie istotne dla polskiej rzeczywistości zarówno w jej wymiarze teoretycznym akademickiej dyskusji, jak i praktyki życia społeczno-gospodarczego.

Zapraszamy zatem zarówno filozofów zajmujących się problemami społeczno-ekonomicznymi, jak i ekonomistów czy socjologów otwartych na refleksję z zakresu filozofii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych jednym - jak wydaje się -  z najciekawszych sporów naszej epoki.
 

Harmonogram

  • Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) wraz z abstraktem do 1 lipca br.
  • Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia do 10 lipca br.
  • Opłata konferencyjna do 30 października br.
  • Termin konferencji do 26 listopada br.
  • Tradycyjnie, pełnych tekstów wystąpień do publikacji monograficznej oczekiwać będziemy do 30 grudnia 2015 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł, organizatorzy nie zapewniają jednak zwrotu kosztów podróży.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto bankowe:
Bank BPH 28 1060 0076 0000 3310 0016 1623

Przelew bankowy z dopiskiem „Wokół sporu komunitaryzmu z liberalizmem”

Kontakt

Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami konferencji jest dr Katarzyna Guczalska,

e-mai: k.guczalska@gmail.com