uek-gap-kfil

A A A drukuj

Katedra budząca zdziwienie

Wielu studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, widząc w planie swoich studiów przedmiot o nazwie "Filozofia" bądź "Etyka biznesu" zastanawia się zapewne, po co mają wgłębiać się w rozważania o naturze bytu, sposobach poznawania świata, czy hierarchii wartości moralnych. Jedni z autentycznym zainteresowaniem, drudzy z zaprawionym lekceważeniem sceptycyzmem, a jeszcze inni z udawaną obojętnością przychodzą na pierwsze zajęcia.

Naszym - pracowników Katedry Filozofii - zadaniem jest udowodnić im, że zapoznanie się z podstawowymi problemami "królowej nauk" nie będzie zmarnowaniem ich czasu, lecz odkryciem przed nimi fundamentalnych pytań oraz odpowiedzi, przed którymi stoi ludzkość od momentu, kiedy pierwsi jej przedstawiciele zaczęli zadawać sobie równie trudne jak intrygujące pytania o sens swego życia, dobro i zło, istnienie świata, metody jego naukowego odkrywania.

Brzmi to może trochę górnolotnie, ale gdzie w dzisiejszym, pełnym nerwowego pośpiechu i zabijającej głębię poważnego namysłu powierzchowności w opisywaniu oraz wartościowaniu otaczającej nas rzeczywistości mają młodzi ludzie szukać trwałej podstawy swej egzystencji, jak nie w zgłębianiu odwiecznych zagadnień filozofii?

Istniejąca od 1983 roku w obecnej formie organizacyjnej Katedra Filozofii (wcześniej Zakład Filozofii, przed nim Zakład Filozofii i Socjologii, a na samym początku - od 1962 roku - Katedra Filozofii) stara się sprostać tym oczekiwaniom, rozbudzając w studentach UEK zainteresowanie tym, czym nie interesują się na co dzień reprezentanci innych nauk.

Początki naszej Katedrze dał prof. dr hab. Leszek Kasprzyk, a od samego początku pracował w niej prof. dr hab. Adam Węgrzecki, pełniąc funkcję kierownika od 1983 roku (wcześniej stał na czele Zakładu) aż do przejścia na emeryturę dwa lata temu. Wtedy zastąpił go prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko, od października 2012 roku pracami Katedry kieruje prof. UEK Janina Filek.

Od początku roku akademickiego 2010/2011 Katedra składa się z dwóch zakładów: Filozofii Człowieka, którą kieruje prof. UEK dr hab. Leszek Kusak oraz Etyki i Filozofii Społecznej pod przewodnictwem prof. UEK dr. hab. Janiny Filek. W skład pierwszej wchodzą: prof. dr hab. Adam Węgrzecki, dr Piotr Augustyniak, dr Jerzy Bukowski, dr Dobrosław Kot, w skład drugiej: prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko, dr Katarzyna Guczalska, dr Inga Mizdrak, dr Tomasz Kwarciński. Sekretariat Katedry prowadzi mgr. inż. Maria Głodowicz.