uek-gap-kfil

A A A drukuj

Zakład Filozofii Człowieka

Zakład Filozofii Człowieka powstał w październiku 2010 roku. Stawia sobie za zadanie rozwijanie badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii człowieka oraz antropologii filozoficznej (w jej klasycznym ujęciu).

Zakład tworzą:

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak - kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Adam Węgrzecki

Dr hab. Piotr Augustyniak

Dr Jerzy Bukowski

Dr Dobrosław Kot

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

Filozofia (ćwiczenia i wykłady)

Wprowadzenie do filozofii (ćwiczenia i wykłady)

Filozofie i religie Wschodu (wykłady)

Filozofia z elementami etyki (ćwiczenia i wykłady)

Filozofia i etyka (ćwiczenia i wykłady)

Etyka w pracy nauczyciela (seminarium w Studium psychologii i dydaktyki)

Cywilizacje i religie współczesności (wykłady)

Social Philosophy (wykłady po angielsku)

Etyka biznesu (wykłady i ćwiczenia)

  

Najnowsze wydarzenia w Zakładzie:

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat Alberta Schweitzera etyka czci dla życia – geneza, założenia i punkty sporne, na ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat Wielkie teorie etyczne współczesności, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Olsztyńskiego, Olsztyn, 29-30 czerwca 2015 r.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat O swoistości, tego co ludzkie (analiza historyczno-porównawcza), na X-tym Polskim Zjeździe Filozoficznym, Poznań, 15-19 września 2015 roku, zorganizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Dr hab. Piotr Augustyniak wraz z dr Magdaleną Baran, prof. Przemysławem Czaplińskim i red. Jackiem Żakowskim w ramach Igrzysk Wolności (Łódź, 15-17.10.2015) wziął udział w panelu "Zbyt późna nowoczesność"

Dr hab. Piotr Augustyniak w Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві (Instytut nauk religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie) w dniach 26-20.10.2015 wygłosił wykład monograficzny pt. "Środkowo-wschodnioeuropejskie zmagania z nowoczesną formą"

Badania naukowe i projekty:

Zakład Filozofii Człowieka prowadzi badania statutowe na tematIdea kontyngencji we współczesnym dyskursie filozoficznym (badaniami kieruje prof. UEK dr hab. Leszek Kusak) 

W ramach grantu KBN-owskiego prof. dr hab. Adam Węgrzecki realizuje projekt Biografia naukowa Romana Ingardena.


Działalność organizacyjna, polityczna i społeczna:

Prof. dr hab. Adam Węgrzecki jest członkiem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Prof. dr hab. Adam Węgrzecki jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa.

Prof. dr hab. Adam Węgrzecki jest współredaktorem serii „Myśl filozoficzna" publikowanej przez WAM w Krakowie.

Dr hab. Piotr Augustyniak jest członkiem Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Filozofia.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Komisji Senackiej do Spraw Akredytacji.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Zespołu Programowo-Dydaktycznego dla kierunku Europeistyka

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Dr Jerzy Bukowski jest przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK).

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem zarządu TMHiZK.

Dr Jerzy Bukowski jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków.

Dr Jerzy Bukowski jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Dr Jerzy Bukowski 11 Listopada 2015 został odznaczony przez Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" medalem "Dziękujemy za wolność"

Dr Jerzy Bukowski 1 września 2015 został odznaczony medalem Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie "De Schola Bene Merentibus".

Dr Dobrosław Kot jest członkiem Ethics Board europejskiego międzynarodowego projektu badawczego INDECT (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment).

Dr Piotr Augustyniak  jest członkiem Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Publikacje

W 2015 ukazała się książka Filozofia człowieka. Wybrane koncepcje epoki nowożytnej
pod red. Leszka Kusaka

W 2015 roku ukazała się nowa książka dr. hab. Piotra Augustyniaka Homo polacus. Eseje o polskiej duszy

W 2014 roku ukazała się książka prof. dr. hab. Adama Węgrzeckiego Zarys filozofii spotkania 

W 2011 roku ukazało się trzecie, poszerzone wydanie cenionego podręcznika prof.  dr. hab. Adama Węgrzeckiego Zarys Filozofii