A A A drukuj

Informacje ogólne:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

1)  od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. realizował projekt „Staże i szkolenia dla studentów Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL.04.01.01-00-080/14.

2) od 01.06.2016r. do 31.05.2018r. miał realizować projekt „STAŻYŚCI - ZAWODOWCY” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój, POWR.03.01.00-IP.08-00-SP1/15 - odstąpienie od podpisania umowy ( zainteresowanie projektem wśród wybranych roczników objętych wsparciem poniżej 30% - kryterium dostępu nr 11)

3) w latach 2016 do 2019 planuje realizować projekt „TRZECI WYMIAR KOMPETENCJI” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój,

Szczegóły w poszczególnych zakładkach....