A A A drukuj

Oferta w zakresie kształcenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia. Prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). Są to zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

 

Oferta Dydaktyczna Wydziału

Wydział kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (po studiach inżynierskich pierwszego stopnia). Wydział Towaroznawstwa prowadzi także studia doktoranckie oraz studia podyplomowe. Jest współorganizatorem Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich UEK w języku angielskim, czteroletnich w systemie niestacjonarnym. Kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach studiów:

Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.