A A A drukuj

Studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa

Towaroznawstwo czyli nauka o jakości jest dyscypliną o charakterze interdyscyplinarnym, łączącą elementy nauk ekonomicznych, przyrodniczo-technicznych i społecznych. Wiedza interdyscyplinarna, wykraczająca poza ramy definicji tradycyjnych dyscyplin naukowych, jest najlepszym środkiem rozwiązywania współczesnych problemów cywilizacyjnych.