A A A drukuj

Ogłoszenia

Informacje dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 

 

Odbiór dokumentów

Kierunek -  Towaroznawstwo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Odbiór dokumentów w pokoju – 003, Budynek Główny, parter

 

Odbiór dokumentów rozpocznie się od dnia 8 października 2018 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału).

 
 

Kierunek -  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Odbiór dokumentów w pokoju – 003A, Budynek Główny, parter

Odbiór dokumentów rozpocznie się od dnia 8 października 2018 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału).

 

 

Informacje dla studentów I roku w sprawie odbioru dokumentów

Lista zatwierdzonych wykładów do wyboru studia niestacjonarne

Lista zatwierdzonych wykładów do wyboru

Zasady zapisu studentów na wykłady do wyboru 

Lista wykładów do wyboru dla I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Lista wykładów do wyboru dla II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Propozycje obsady seminariów dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia  

 
 
 
Terminy składania prac:

Składanie prac przez Studentów studiów pierwszego stopnia, którzy deklarują chęć dalszego kształcenie na studiach drugiego stopnia na naszym Uniwersytecie (lub w innej Uczelni): ostateczny terminem składania pracy w Dziekanacie - 19 stycznia 2018 r.
 
Wszyscy pozostali Studenci mają czas na złożenie pracy dyplomowej do dnia zakończenia sesji poprawkowej, czyli do 4 marca 2018 r.
 
Natomiast Studenci studiów drugiego stopnia, którzy chcą, aby ich obrona odbyła się w lipcu muszą złożyć pracę w Dziekanacie do dnia 15 czerwca 2018 r. Obrony będą odbywać się do dnia 13.07.2018 r.
 
Pozostali Studenci są zobligowani do złożenia  pracy w Dziekanacie najpóźniej do dnia 3 września 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 

 

Odbiór dokumentów 

Kierunek -  Towaroznawstwo

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Odbiór dokumentów w pokoju – 003, Budynek Główny, parter

Odbiór dokumentów rozpocznie się od dnia 28 września 2017 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału).

  

Kierunek -  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Odbiór dokumentów w pokoju – 004, Budynek Główny, parter

Odbiór dokumentów rozpocznie się od dnia 28 września 2017 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału).

 

Studenci 1 semestru proszeni są  o zapoznanie się z wzorem umowy o naukę, który dostępny jest na stronie internetowej  Uczelni: www.uek.krakow.pl  (Wirtualny dziekanat)

 

 

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 

 

Odbiór dokumentów

  

Kierunek -  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 Odbiór dokumentów w pokoju – 003 A, Budynek Główny, parter

 

Odbiór dokumentów  odbędzie się od dnia 6 października  2017 r. w godzinach pracy dziekanatu  (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału)

 

Studenci 1 semestru proszeni są  o zapoznanie się z wzorem umowy o naukę, który dostępny jest na stronie internetowej  Uczelni:  www.uek.krakow.pl ( Wirtualny dziekanat)

 

  Wykłady do wyboru: studia stacjonarne

Wykłady do wyboru: studia niestacjonarne

 

Wykłady do wyboru: studia stacjonarne

Wykłady do wyboru: studia niestacjonarne

 

 
 
 
 

 

 

Wydział Towaroznawstwa – Odbiór dokumentów 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunek -  Towaroznawstwo

Odbiór dokumentów w pokoju – 003, Budynek Główny, parter

Odbiór dokumentów rozpocznie się od dnia 13 marca 2017 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału).

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: - Towaroznawstwo

Odbiór dokumentów w pokoju – 003A, Budynek Główny, parter  

Odbiór dokumentów  rozpocznie  się od dnia  17 marca 2017 r. w godzinach pracy dziekanatu  (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału) 

Studenci 1 semestru proszeni są  o zapoznanie się z wzorem umowy o naukę, który dostępny jest na stronie internetowej  Uczelni:  www.uek.krakow.pl (Wirtualny dziekanat)

 

Wydział Towaroznawstwa – Odbiór dokumentów 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunek -  Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Odbiór dokumentów w pokoju – 004A, Budynek Główny, parter

Odbiór dokumentów rozpocznie się od dnia 13 marca 2017 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału). 

Studenci 1 semestru proszeni są  o zapoznanie się z wzorem umowy o naukę, który dostępny jest na stronie internetowej  Uczelni: www.uek.krakow.pl  (Wirtualny dziekanat) 

 

 

Sposób pisania prac licencjackich/inżynierskich i magisterskich

 

 

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą miasta Gliwice

 

 

Opiekunem pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Towaroznawstwo jest - dr inż. Lidia Ostasz


Opiekunem pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku - Zarządzanie i inżynieria produkcji - dr inż. Magdalena Wojnarowska

 


 

Grupy Dziekańskie 2016/2017 rok

 

Wykaz wykładów do wyboru dla kierunku Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne  

 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów działające w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zwraca się do studentów studiów stacjonarnych, studiującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii studentów na temat swojej uczelni i satysfakcji ze studiów.

Jest ona dostępna w internecie na http://bos2016.ankietka.pl/

(zwracam uwagę na fakt, że w adresie nie ma "www"!).

 


Nabór wniosków o Nagrodę dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie studentów UEK!!!

   Uchwała Senatu UEK       Fromularz zgłoszeniowy        Przykładowy fromularz zgłoszeniowy 

 

 

 


 

Naukowe Koło Towaroznawstwa „CARGO” serdecznie zaprasza na PIĄTĄ Konferencję Studenckie Dni Jakości
 
Drogi studencie, wypowiedz się na temat swojej przyszłej kariery!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największym w Europie badaniu dotyczącym zagadnień związanych z edukacją i karierą!
Dzięki trendence Graduate Barometer każdego roku około 950 uczelni w całej Europie otrzymuje cenne dane na temat poziomu zadowolenia ich studentów. Nasza uczelnia również uczestniczy w tegorocznej edycji 2016. Około 280 000 studentów co roku ma swój wkład w kształtowanie przyszłości środowiska akademickiego i warunków pracy poprzez określenie swoich celów i motywacji. Dzięki Twoim odpowiedziom pracodawcy i uczelnie pozyskają informacje o potrzebach nowego pokolenia w zakresie kształcenia i rynku pracy.
Chcesz mieć w tym swój udział? Przejdź do badania, kliknij tutaj...
www.trendence-gradbarometer.eu

...i zdobądź szansę na wygraną:
  • 5 voucherów o wartości 500 EUR *
  • 10 voucherów o wartości 200 EUR*
 
 
coLanguage organizuje cykl bezpłatnych warsztatów tematycznych z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego. Więcej informacji na stronie:
 
https://www.colanguage.com/pl
 https://www.facebook.com/coLanguage/
 
Prośba o wypełnienie ankiety dla studentów, którzy odbyli praktyki w administracji publicznej, ankieta znajduje się na stronie:
ankiety.nik.gov.pl/praktyki 
 

 
List Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu praktyk w administracji rządowej
Program praktyk studenckich w administracji rządowej - informacje
dotyczące realizacji

 

 
STUDENT POSZUKIWANY - informacje o stażu!  
 

 
Zestaw pytań egzaminacyjnych do egzaminu magisterskiego dla studentów II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
 
OŚWIADCZENIE STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
 

 
 
Wymogi stawiane pracom licencjackim / inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa
 
 
Nabór na I rok Studium Pedagogicznego
  28.01.2011
Wymogi stawiane pracom licencjackim
 14.01.2011
Zestaw zagadnień do egzaminu na II stopień studiów stacjonarnych kierunku Towaroznawstwo
 
Zestaw zagadnień do egzaminu na II stopień studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
26.03.2012
Wzór pism kierowanych do Dziekana Wydziału Towaroznawstwa

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego oraz magisterskiego dla studentów kierunku Towaroznawstwo
 
Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 
Umowa o wymianie studentów pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie