A A A drukuj

Dziekanat Wydziału Zarzadzania

KIEROWNIK
mgr Katarzyna Bień
Budynek Główny, pok. 006a
tel. 12 293 57 24
fax. 012 293 50 08

ADRES                                                                                       
Dziekanat Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                                                         
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

DYŻURY DZIEKANATU WZ
poniedziałek, wtorek, czwartek
od godz. 11:00 do 14:00
środa
nieczynne
piątek
od godz. 11:00 do 14:00 oraz od 15:00-17:00
sobota od godz. 8:00 - 13:00 tylko i wyłącznie w poniższych terminach:

23 lutego br., 9 marca br., 23 marca br., 6 kwietnia br., 27 kwietnia br., 11 maja br., 25 maja br., 15 czerwca br., 29 czerwca br., 14 września br., 28 września br. (w pozostałe soboty dziekanat będzie nieczynny)


AKTUALNOŚCI

 

Zmiany w obsłudze administracyjnej dla kierunków:
- Zarządzanie I stopnia studia stacjon.3 rok - obecnie pok. 005a (p. mgr Monika Satora)
- Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia studia stacjon. 3 rok - obecnie pok. 005a (p. lic. Katarzyna Dąbrowska)
- Zarządzanie II stopnia studia niestacjon. 2 rok - obecnie pok. 006 (p. mgr Renata Salamon)

Dotychczasowa obsługa kierunków z pok. 002 (p. Elżbieta Długosz) została przeniesiona do pok. 008.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW I ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/19:

 

ROK AKADEMICKI 2018/19

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok Imgr Monika Satora pok. 005a

tel. 122935464 satoram@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

Applied Informatics

rok III

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I, II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II
lic. Bernadetta Janus
pok.008  tel. 122935452 janusb@uek.krakow.pl
rok III
 lic. Katarzyna Dąbrowska pok. 005a  tel. 122935510 dabrowsk@uek.krakow.pl

Modern Business Management

rok I, II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

rok III

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok II, III

 lic. Bernadetta Janus

 pok. 008

 tel. 122935452

 janusb@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 lic. Bernadetta Janus

 pok. 008

 tel. 122935452

 janusb@uek.krakow.pl

rok III

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok I

 mgr Maria Grabowska

 Pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakw.pl

Informatyka stosowana

rok I,II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok III

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I, II, III

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

rok III

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

 Turystyka i rekreacja

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 12293 5438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok III

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II,III

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok I, II

mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I, II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 12935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 lic. Bernadetta Janus

 pok. 008

 tel. 122935452

 janusb@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

Analityka gospodarcza

rok I

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok II

 lic. Bernadetta Janus

 pok. 008

 tel. 122935452

 janusb@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Dorota Kochana

 pok. 006

  tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

 

rok II

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

  tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

 

Studia doktoranckie (Zarządzanie, Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych)

 mgr Agnieszka Gucwa

 pok. 007a

 tel. 122935104

 gucwaa@uek.krakow.pl