A A A drukuj

Dziekanat Wydziału Zarzadzania

KIEROWNIK
mgr Katarzyna Bień
Budynek Główny, pok. 006a
tel. 12 293 57 24
fax. 012 293 50 08

Z-CA KIEROWNIKA                                                                      
mgr Agnieszka Gucwa                                                              
Budynek Główny, pok. 007a
tel. 12 293 51 04

ADRES                                                                                       
Dziekanat Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                                                         
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

DYŻURY DZIEKANATU WZ
poniedziałek, wtorek, czwartek
od godz. 11:00 do 14:00
środa
nieczynne
piątek
od godz. 11:00 do 14:00 oraz od 15:00-17:00
sobota od godz. 8:00 - 13:00 tylko i wyłącznie w poniższych terminach:

13.10.2018, 27.10.2018, 17.11.2018, 24.11.2018, 01.12.2018, 15.12.2018, 12.01.2019, 26.01.2019, 09.02.2019, 23.02.2019, 09.02.2019, 23.03.2019 (w pozostałe soboty dziekanat będzie nieczynny)

 


AKTUALNOŚCI


 


UWAGA – ZMIANA W OBSŁUDZE ADMINISTRACYJNEJ  

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW I ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/19:

 

ROK AKADEMICKI 2018/19

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok Imgr Monika Satora pok. 005a

tel. 122935464 satoram@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

Applied Informatics

rok III

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I, II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I, II

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok III

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

Modern Business Management

rok I, II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

rok III

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok II, III

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

rok III

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok I

 mgr Maria Grabowska

 Pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakw.pl

Informatyka stosowana

rok I,II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok III

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I, II, III

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

rok III

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

 Turystyka i rekreacja

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 12293 5438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok III

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II,III

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok I, II

mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I, II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 12935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

Analityka gospodarcza

rok I

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok II

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Dorota Kochana

 pok. 006

  tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

 

rok II

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

  tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

rok II

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122945452

 guzike@uek.krakow.pl

 

Studia doktoranckie (Zarządzanie, Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych)

 mgr Agnieszka Gucwa

 pok. 007a

 tel. 122935104

 gucwaa@uek.krakow.pl