A A A drukuj

Dziekanat Wydziału Zarzadzania

KIEROWNIK
mgr Katarzyna Bień
Budynek Główny, pok. 006a
tel. 12 293 57 24
fax. 012 293 50 08

Z-CA KIEROWNIKA                                                                      
mgr Agnieszka Gucwa                                                              
Budynek Główny, pok. 007a
tel. 12 293 5104

ADRES                                                                                       
Dziekanat Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                                                         
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

DYŻURY DZIEKANATU WZ
poniedziałek, wtorek, czwartek
od godz. 11:00 do 14:00
środa
nieczynne
piątek
od godz. 11:00 do 14:00 oraz od godz. 15:00 do 17:00
sobota
od godz. 08:00 do 12:00

AKTUALNOŚCI

Obsługa administracyjna studentów kierunku Zarządzanie I stopnia studia stacjonarne (dotychczas realizowana w pok. 008) od września br. zostaje przeniesiona do:
- pok. 002 (p. Elżbieta Długosz) dla studentów II roku (rok akad. 2017/18)
- pok. 009 (p. Cecylia Kremel) dla studentów III roku (rok akad. 2017/18)

 

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW I ROCZNIKÓW:

 ROK AKADEMICKI 2017/2018

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok I, II, III

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I

 Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Applied Informatics

rok II

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 009

 tel. 122935677

 siudakd@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 Halina Majkut

 pok. 006

 tel. 122935566

 majkuth@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 009

 tel. 122935677

 siudakd@uek.krakow.pl

rok III

 Małgorzata Galiak

 pok. 002

 tel. 122935754

 galiakm@uek.krakow.pl

Modern Business Management

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 Tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

rok II

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok III

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 009

 tel. 122935677

 siudakd@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 Małgorzata Galiak

 pok. 002

 tel. 122935754

 galiakm@uek.krakow.pl

rok II

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

rok III

Małgorzata Galiak

pok. 002

 tel.122935754

 galiakm@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

rok II

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok III

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

 

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

Informatyka stosowana

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II, III

 Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I, II, III

 Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

rok III

 mgr Maria Grabowska

 pok.  007

tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

rok III

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 Małgorzata Galiak

 pok. 002

 tel. 122935754

 galiakm@uek.krakow.pl

rok II

 Halina Majkut

 pok. 006

 tel. 122935566

 majkuth@uek.krakow.pl

rok III

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

 

Analityka gospodarcza

rok I

 Halina Majkut

 pok. 006

 tel. 129235566

 majkuth@uek.krakow.pl

rok II

mgr Maria Grabowska

 pok. 007

tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 Dorota Kochana

 pok. 006

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

rok II

 Halina Majkut

 pok. 006

 tel. 122935566

 majkuth@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I, II

mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

Halina Majkut

 Pok. 006

 tel. 122935566

 majkuth@uek.krakow.pl

rok II

Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

dlugosze@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 Małgorzata Galiak

 pok. 002

 tel. 122935754

 galiakm@uek.krakow.pl

rok II

 Elżbieta Długosz

 pok. 002

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

                                    

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

Informatyka stosowana

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

rok II

 Halina Majkut

 pok. 006

 tel. 122935566

 majkuth@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Elżbieta Długosz
 Małgorzata Galiak

 
 pok. 002

  
 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl
 galiakm@uek.krakow.pl

rok II

 Ewa Guzik

 pok. 008

 tel. 122935452

 guzike@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 Halina Majkut

 pok. 006

 tel. 122935566

 majkuth@uek.krakow.pl

rok II

mgr Maria Grabowska

 pok. 007

 tel. 122935676

 grabowma@uek.krakow.pl