Uniw III Wieku

A A A drukuj

Dlaczego UTW ?

Biorąc pod uwagę stały wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, zwiększającą się długość życia społeczeństwa oraz prognozy demograficzne - stworzenie tej grupie osób możliwości dalszego rozwoju intelektualnego ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu poziomu wiedzy ekonomiczno-społecznej - stanowi wyzwanie, które nie może być obce także naszemu Uniwersytetowi. Szczególnie duży w ostatnich latach wzrost liczby stosunkowo młodych jeszcze emerytów - wykształconych, o dużym doświadczeniu zawodowym, często w wysokim stopniu sprawnych fizycznie, nie pozwala nam na zlekceważenie tego zjawiska i marginalizowanie znaczącego odsetka społeczeństwa - ludzi, których potencjał, możliwości intelektualne, ciekawość świata, a także chęć rozwoju i dalszego kształcenia się w połączeniu z dużą ilością wolnego czasu - stanowić mogą przesłanki do zaadresowania do nich specjalnej oferty dydaktycznej.  Jednocześnie grupa ta, która swoje doświadczenia zawodowe, wiedzę ekonomiczną i zachowania konsumenckie kształtowała w okresie przed transformacją społeczno-gospodarczą, często boryka się z wieloma problemami w codziennym funkcjonowaniu i zrozumieniu obecnej rzeczywistości ekonomicznej. Uważamy, że rolą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest pomoc w tym zakresie seniorom z naszego miasta i regionu.

      Słuchacze naszego UTW otrzymują indeksy, w których potwierdzany jest udział w wykładach, mają możliwość korzystania z naszej wspaniałej i nowoczesnej Biblioteki Głównej, a po zakończeniu drugiego roku zajęć otrzymają stosowny dyplom.

      W odpowiedzi na liczne postulaty przyszłych słuchaczy, oprócz uniwersyteckich wykładów, proponujemy także zainteresowanym fakultatywne zajęcia utrwalające i doskonalące znajomość języków obcych : angielskiego i niemieckiego i francuskiego oraz zajęcia ruchowe - pozwalające rozwijać i utrzymać jak najdłużej fizyczną sprawność.

      Jeżeli są Państwo zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy, rozwijaniem nowych zainteresowań, wysłuchaniem wykładów wybitnych autorytetów naukowych a także poznaniem innych podobnych do Państwa ciekawych świata i nie przejmujących się metryką  ludzi - serdecznie zapraszamy do wpisania się w poczet słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.