Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Współpraca
data publikacji: 05/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Współpraca z partnerami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi odgrywa ważną rolę w rozwoju Uczelni. Ma wpływ na doskonalenie i unowocześnianie dydaktyki, jak i na podnoszenie potencjału badawczego. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie aktywnie współpracuje z ok. 200 ośrodkami zagranicznymi. Po Uniwersytecie Warszawskim jest drugą uczelnią w Polsce pod względem liczby wysyłanych za granicę studentów.

Na uczelni funkcjonuje Dział Współpracy Międzynarodowej , który odpowiada głównie za współpracę Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi.  Aktywnie działa też Biuro Programów Zagranicznych, które uruchomiło pierwszy w Polsce semestralny program ekonomiczno-biznesowy oraz studia licencjackie i magisterskie
w języku angielskim. 

Uniwersytet Ekonomiczny posiada liczne umowy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie wzajemnej wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz współorganizowania konferencji. Prowadzona jest także ścisła współpraca z wieloma firmami, w wyniku czego powstały m.in. projekty Shell Academy, Akademia Capgemini, czy Akademia Rachunkowości Deloitte.

Linki