Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Jak zdobyć patronat medialny Kuriera UEK?
data publikacji: 11/10/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Starania o pozyskanie patronatu medialnego Kuriera UEK najlepiej rozpocząć min. 30 dni przed danym wydarzeniem.

W tym celu na adres gazeta@uek.krakow.pl należy przesłać pismo zawierające:

  - nazwę i datę wydarzenia;
   - nazwę organizatora (organizatorów);
   - krótki opis wydarzenia;
   - listę patronów (honorowych, medialnych, itp.) lub listę osób i instytucji
     do których wysłane zostały zaproszenia do objęcia wydarzenia patronatem;
   - dane osoby kontaktowej.

W ramach współpracy patronackiej Redakcja Kuriera UEK proponuje:

  - umieszczenie zapowiedzi wydarzenia w Kurierze UEK;
  - umieszczenie relacji z wydarzenia w Kurierze UEK;
  - wsparcie przy przygotowaniu materiałów do publikacji w Kurierze UEK.

Osoba/instytucja uzyskując patronat medialny Kuriera UEK zobowiązuje się do umieszczenia informacji (wraz z logotypem) o patronacie medialnym Kuriera UEK w elektronicznych oraz drukowanych materiałach promocyjnych wydarzenia (ulotkach, plakatach, programach, broszurach informacyjnych, stronach www, portalach społecznościowych, itp.), a także wymienienia nazwy patrona medialnego podczas trwania wydarzenia oraz innych działań dopasowanych do charakteru patrona medialnego. 

Szczegółowe informacje dotyczące patronatu medialnego Kuriera UEK można uzyskać w Redakcji:

Kurier UEK Księżówka, pok. K4
tel. 12 293 58 34
e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Linki