Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kurier UEK
data publikacji: 11/10/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK to czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podejmujące zarówno tematykę związaną z działalnością Uczelni, jak i szeroko rozumiane kwestie dotyczące społeczności akademickiej.

Lista archiwalnych oraz bieżących numerów czasopisma Kurier UEK dostępna jest na platformie ISSU. 

Kontakt do Redakcji:

Redaktor Naczelny
mgr Paweł Kozakiewicz
Księżówka, pok. K4
tel. 12 293 5834
e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Linki