Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Poradnik Współpracy z Sekcją Promocji UEK
data publikacji: 14/01/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce praktyczny Poradnik współpracy z Sekcją Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Niniejsza publikacja kataloguje najczęstsze przypadki takiej współpracy, odsyłając do opisanych procedur i do osób, które pomogą te procedury zrealizować.

Mamy nadzieję, że będą Państwo usatysfakcjonowani treścią naszego Poradnika, ma on bowiem za zadanie, służyć pomocą i radą,  ułatwiając wspólną realizację najbardziej nawet złożonych przedsięwzięć.

Organizacja w UEK WYDARZENIA/EVENTU oraz promocja na terenie kampusu UEK

KROK 1         

W celu uzyskania zgody na zorganizowanie w UEK WYDARZENIA/EVENTU (konferencji, debaty, wykładu, panelu dyskusyjnego, prezentacji, stoiska promocyjnego, happeningu, koncertu, wystawy, akcji promocyjnej) należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Uczelni pod linkiem: wydarzenia.uek.krakow.pl

Pierwszeństwo w uzyskaniu zgody na zorganizowanie wydarzenia będą miały jednostki organizujące imprezy cykliczne. W celu uniknięcia sytuacji konfliktowych, prosimy te jednostki o jak najszybsze wypełnienie wniosku.

Wydanie zgody na pozostałe wydarzenia będzie uzależnione od ilości zgłoszonych na dany dzień wydarzeń.

Wniosek obejmuje również oczekiwane przez Państwa działania dotyczące promocji wydarzenia. Osoby zainteresowane taką promocją proszone są o przejście do następnej części wniosku - KROK 2.

Po wypełnieniu Wniosek zostanie automatycznie przesłany do Sekcji Promocji, a na adres zgłaszającej jednostki zostanie wysłane potwierdzenie odbioru zgłoszenia.

Po uzyskaniu zgody na organizację wydarzenia otrzymają Państwo informację zwrotną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, a wydarzenie zostanie automatycznie dodane do kalendarza wydarzeń uczelnianych.

Po dodaniu wydarzenia do kalendarza, można przystąpić do realizacji zadań z nim związanych.

Przygotowanie projektów 

Projektując jakiekolwiek materiały promocyjne należy pamiętać o obowiązku zamieszczenia prostokątnego logo Uczelni w kolorze zielonym, zgodnie z zasadami  i regułami Księgi Identyfikacji Wizualnej UEK (KIW). Logo oraz KIW dostępne są na stronie głównej Uczelni pod adresem: http://uek.krakow.pl/pl/wspolpraca/promocja/logo-oraz-ksiega-identyfikacji-wizualnej-uek.html

Wszelkie materiały prezentowane na terenie UEK nie mogą zawierać treści promujących wyroby alkoholowe, tytoniowe lub treści pornograficznych, obrażających uczucia religijne, polityczne, dobra osobiste lub godzących w dobre imię UEK.
 
Prosimy Państwa o przesłanie projektu plakatu do akceptacji do P. Anety Kowalik na adres: kowalika@uek.krakow.pl
 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-64/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, realizatorem druków w skali całej Uczelni z dniem 1 stycznia 2019 roku zostaje Zakład Poligraficzny UEK.  Wszystkie złożone przez Państwa zapotrzebowania na druk w roku 2019, zostały przekazane do Zakładu Poligraficznego UEK. W sprawie realizacji druku proszę o kontakt bezpośrednio z Zakładem Poligraficznym UEK

 
Rozwieszenie plakatu na terenie kampusu

Zaakceptowane plakaty należy opieczętować  pieczątką Sekcji Promocji u P. Anety Nagraba (Księżówka pok. K9).

Plakaty rozwieszać można w miejscach ściśle do tego przeznaczonych:

 • bud. Główny - w witrynach na parterze - tylko i wyłącznie za zgodą danego Dziekanatu;
 • paw. Biblioteki - przy wejściu, po lewej i prawej stronie na tablicach korkowych;
 • paw. C oraz paw. F - na ściankach promocyjnych na parterze;
 • paw. D - na tablicach korkowych po lewej stronie - tylko i wyłącznie za zgodą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • paw. Sportowy - na tablicy korkowej na parterze;
 • paw. Ustronie - na tablicach korkowych przy schodach;
 • w pozostałych gablotach/witrynach - tylko i wyłącznie za zgodą sąsiadujących z nimi katedr i jednostek Uczelni;
 • na słupach ogłoszeniowych po uprzednim kontakcie z P. Anetą Nagraba.
Obowiązuje kategoryczny ZAKAZ rozwieszania plakatów na szybach, murach budynków, słupach ogłoszeniowych (oprócz wskazanych przez P. Anetę Nagraba), ogrodzeniu UEK oraz w pozostałych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Organizator wydarzenia zobowiązany jest do usunięcia z kampusu Uczelni wszystkich materiałów promujących dane wydarzenie (plakaty, ulotki, banery itp.) do 3 dni od zakończenia wydarzenia. W przypadku nie wywiązania się danej jednostki z powyższego obowiązku, kolejne organizowane przez nią inicjatywy nie będą promowane.

Skorzystanie z usług uczelnianego Grafika

W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość skorzystania z usług uczelnianego grafika (projekt plakatu, ulotki, baneru itp.). W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z P. Pawłem Wójcikiem pod adresem: wojcikp@uek.krakow.pl lub P. Jarosławem Szczurkiem pod adresem: szczurej@uek.krakow.pl.

Skorzystanie z uczelnianych gadżetów/upominków

W grudniu roku poprzedzającego wydarzenie należy złożyć uwzględnione w budżecie jednostki zapotrzebowanie na konkretne materiały promocyjne, z których jednostka zamierza skorzystać w ciągu całego kolejnego roku kalendarzowego.

Materiały promocyjne powinny zostać zgłoszone w zapotrzebowaniu rocznym, w grudniu na kolejny rok kalendarzowy.

Materiały promocyjne można odbierać w Magazynie na podstawie druku RW, wydanego       w Sekcji Promocji. W tym celu należy skontaktować się P. Martą Turmińską-Biały pod adresem: turminsm@uek.krakow.pl.

Zamieszczenie aktualności na stronie głównej uczelni

Prosimy o przesłanie przygotowanego materiału sprawdzonego pod względem językowym i gramatycznym według poniższych wytycznych do P. Andriany Nyzovej na adres:  nyzovaa@uek.krakow.pl
 
 • Data rozpoczęcia publikacji
 • Data zakończenia publikacji
 • Temat
 • Treść
 • Grafika: tylko format jpg, rozdzielczość min. 800x600px
 • Załączniki: Formaty plików: xls, doc, pdf, xlsx

Zamieszczenie postu na portalu społecznościowym Facebook

Prosimy o przesłanie przygotowanego materiału według poniższych wytycznych do P. Andriany Nyzovej na adres: nyzovaa@uek.krakow.pl

Treść: informacja powinna być krótka, do 300 znaków, jeżeli to możliwe odwołująca się do strony internetowej lub wydarzenia na FB.

Grafika: format .jpg, rozdzielczość min. 800x600px; W ramach jednego wydarzenia można opublikować max. 10 zdjęć

Video: format .mp4 lub .mov

UWAGA: Sekcja Promocji zastrzega sobie prawo do wyboru treści promowanej na profilu społecznościowym Facebook.


Zamieszczenie informacji/reklamy na ekranach 16 telewizorów UEK


Prosimy o przesłanie przygotowanego materiału według poniższych wytycznych do P. Jarosława Szczurka pod adresem: szczurej@uek.krakow.pl

 • Data rozpoczęcia publikacji
 • Data zakończenia publikacji
 • Format grafik: .jpg; .png
 • Format video: .avi; .mpeg
 • Rozmiar: Full HD 1920x1080px

Uwaga: Materiały wideo są odtwarzane bez dźwięku.

Zamieszczenie grafiki na pulpitach komputerów w pracowniach komputerowych UEK


Prosimy o zarezerwowanie terminu i przesłanie grafiki do Pani Anety Nagraba na adres: nagrabaa@uek.krakow.pl

Format:

 • 1024x768, jpg.

Uwaga: Jedna trzecia ekranu z lewej strony musi zostać w jednolitym ciemnym kolorze.

Powieszenie baneru na terenie kampusu UEK


Prosimy o zarezerwowanie terminu i przesłanie projektu banera do P. Anety Nagraba pod adresem: nagrabaa@uek.krakow.pl

Po uzyskaniu akceptacji należy dostarczyć baner do P. Marka Frankiewicza, Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UEK (tel. wewn. 5300).

Na kampusie Uczelni istnieje możliwość rozwieszenia baneru reklamowego tylko i wyłącznie w następujących lokalizacjach:

 • między słupami przed wejściem do paw. C,
 • na południowej ścianie Pawilonu „Ustronie” (od strony ul. A. Lubomirskiego),
 • na południowej ściance stacji transformatorowej, zlokalizowanej przy Pawilonie S,
 • na ogrodzeniu asfaltowego boiska od strony paw. C,
 • na ogrodzeniu UEK od strony ul. Rakowickiej.

Skorzystanie z uczelnianego Roll Up’u

W przypadku organizacji wydarzeń, którym patronują Rektor lub Prorektorzy UEK, w miejscu ich odbywania powinien zostać postawiony rollup UEK.

Rollup-y można wypożyczyć w Sekcji Promocji.

Zamówienie obsługi FOTO

Prosimy o potwierdzenie zamówienia obsługi FOTO oraz o przesłanie szczegółów nt. imprezy (miejsce, termin, godziny oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za wydarzenie) do P. Anety Nagraba na adres: nagrabaa@uek.krakow.pl


Podpisanie umowy ze sponsorem

Wyceniając usługi reklamowe świadczone na rzecz potencjalnego sponsora należy skonsultować się z P. Anetą Nagraba (Księżówka, pok. K9).

Deklarując wykonanie na rzecz Partnera poszczególnych świadczeń promocyjnych należy pamiętać, że dotyczyć one mogą tylko i wyłącznie konkretnych wydarzeń organizowanych przez daną organizację lub jednostkę, a nie całego Uniwersytetu.

Projekt umowy, przed jej podpisaniem należy zawsze wysłać do akceptacji do Działu Prawnego na adres mailowy: dzorgpr@uek.krakow.pl

Kopię umowy należy dostarczyć do Sekcji Promocji do P. Anety Nagraba.

Prosimy pamiętać, iż jako instytucja - UEK podlega obowiązkowi stosowania zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tak więc większe zakupy należy zaplanować i ująć  w rocznym zapotrzebowaniu, składanym do Sekcji Promocji. Wiedza ta przydaje się zwłaszcza w sytuacjach, w których - ku zaskoczeniu wnioskodawcy okazuje się, że zakupu 200 koszulek, akurat teraz bardzo potrzebnych - nie można dokonać ad hoc - w środku roku.

Zostanie sponsorem/partnerem UEK

Pragniemy przypomnieć, że istnieje możliwość współpracy z Uczelnią na zasadzie partnerstwa lub sponsoringu. Uczelnia oferuje szeroki zakres usług promocyjnych, których adresatem jest grupa ponad 22 000 studentów i ponad 1500 pracowników.

Możliwe oferty promocji sponsora/partnera oraz zasady takiej współpracy dostępne są u P. Anety Nagraba. 

Zamieszczenie tekstu/reklamy w czasopiśmie „Kurier UEK”

Prosimy o skontaktowanie się z redakcją Kuriera UEK (gazeta@uek.krakow.pl).
 
Zarezerwowanie holu/hali w paw. Sportowym

Aby zarezerwować halę lub hol w paw. Sportowym UEK, należy skonsultować ich dostępność w wybranym terminie z Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK. Jeśli hol lub hala paw. Sportowego są w wybranym terminie dostępne, należy je zarezerwować w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK.

Uczestnictwo w targach edukacyjnych lub odbycie praktyki w Sekcji Promocji

Należy zgłosić się  do P. Anety Kowalik na adres: kowalika@uek.krakow.pl

Współpraca na zasadzie „Akademii Biznesowej”

Przypominamy, że istnieje możliwość współpracy z Uczelnią w ramach tzw. „Akademii Biznesowych”. Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z P. Anetą Nagraba pod adresem nagrabaa@uek.krakow.pl.
 

Zamieszczenie filmu na kanale UEK w serwisie Youtube

Po wypełnieniu elektronicznego wniosku i otrzymaniu zgody na organizację wydarzenia oraz zgody na zamieszczenie filmu na kanale UEK w serwisie Youtube, należy dostarczyć lub przesłać film na adres P. Andriany Nyzovej, na adres nyzovaa@uek.krakow.pl


Linki