Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Szanowni Państwo, studenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Krakowski oraz Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK już po raz czwarty zapraszają do udziału w konkursie ekologicznym organizowanym w ramach Tygodnia Ekologii UEK.

 

W tym roku zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie projektu pomysłu na przekonanie ludzi do prawidłowego segregowania odpadów. Pomysł może być przewidziany do wdrożenia na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub mieć bardziej uniwersalny charakter i dotyczyć całego społeczeństwa.

 

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:  

https://sites.google.com/view/konkurs-ekologiczny-uek  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Na zgłoszenia czekamy tylko do końca kwietnia!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowy Bank Polski ogłosił XII edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP przyznawaną za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Mogą wziąć nim udział autorzy prac magisterskich obronionych na terenie Polski w terminach od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez ich autorów, a także (za ich zgodom) uczelnie, promotorów lub recenzentów.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne:

Pierwsza nagroda – 15 tys. zł

Druga nagroda – 10 tys. zł

Trzecia nagroda – 7 tys. zł

Dwa wyróżnienia po 5 tys. zł

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2019/magisterska/main.html. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 czerwca 2019 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konferencję „Demografia, migracje, patriotyzm” organizowaną przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, która odbędzie się w dniach 8-9 maja br. na terenie Sztabu generalnego Wojska Polskiego przy ul. Rakowickiej 4a w Warszawie.
Informujemy, że udział w konferencji należy potwierdzić do 26 kwietnia pisząc na adres: gantolak@mon.gov.pl lub telefonicznie (ppłk. Grzegorz Antolak 261 871 566).
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku - Konferencja_WP.pdf.

 

 

Akademickie Centrum Kariery zaprasza studentów oraz tegorocznych absolwentów UEK do wzięcia udziału w rekrutacji na praktyki zagraniczne Erasmus+.

Udział w praktyce umożliwi Ci zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy. Rozwiniesz także swoje umiejętności językowe oraz poznasz kulturę danego kraju. Możesz otrzymać grant do 600 euro miesięcznie (jeśli posiadasz orzeczenie
o niepełnosprawności lub pobierasz stypendium socjalne, możesz otrzymać dodatkowe dofinansowanie!)
, a praktykę możesz zrealizować w jednym z ponad 30 krajów europejskich!

 

Rekrutacja na praktyki trwa do 23 maja 2019 r.

 

Zachęcamy Cię również do:

- dołączenia do grupy na Facebooku „Praktyki Erasmus+ (UEK)”,

- bezpośredniego kontaktu z ACK w trakcie konsultacji (wtorki i czwartki w godz. 13-15, budynek Księżówka, pokój K2),

- kontaktu mailowego: praktykierasmus@uek.krakow.pl

 

Pozdrawiamy,

Zespół Akademickiego Centrum Kariery UEK

www.kariery.uek.krakow.pl

 

 

Katedra Bankowości UEK, Koło Naukowe Bankowości UEK oraz Santander Bank Polska SA zapraszają do udziału w Akademii Santander Universidades.

Akademia Santander Universidades to projekt skierowany do studentów, doktorantów, naukowców oraz nauczycieli akademickich UEK. Składa się z cyklu siedmiu spotkań, podczas których w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbędą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów z obszaru bankowości. Zajęcia te mają na celu przybliżenie uczestnikom zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy w sektorze bankowym. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

Wydarzenie daje członkom środowiska uniwersyteckiego możliwość poszerzenia wiedzy finansowej w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi w bankach, oceny zdolności kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym, współpracy banków z fintechami czy finansowania projektów inwestycyjnych.

Zapisy trwają do 26 kwietnia 2019 roku.

Jest to już kolejne wydarzenie organizowane przez Santander Bank Polska we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu Santander Universidades.

Szczegółowe informacje na temat Akademii dostępne są na stronie Koła Naukowego Bankowości:

www.knb.krakow.pl

Formularz rejestracyjny jest dostępny:

https://www.becas-santander.com/program/akademia_uek

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Anna Trzop, studentka Katedry Zarządzania Międzynarodowego,
III roku kierunku Logistyka Międzynarodowa, już drugi rok z rzędu wygrała konkurs na najlepszy referat pt: "Przegląd rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 stosowanych w obszarze logistyki"
na IX Poznańskim Forum Logistycznym, które odbyło się w dniach 11 - 12 kwietnia 2019 roku w Poznaniu i otrzymała Złote Pióro JM Rektora Politechniki Poznańskiej. Jest to konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe "Logistyka" działające na Wydziale Inżynierii Zarządzenia Politechniki Poznańskiej. Tematem przewodnim konferencji był: "Lean 4.0. Kiedy Lean spotyka przemysł 4.0 - kolejny poziom operacyjnej doskonałości".  

Artykuł zostanie opublikowany  w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej, w serii Organizacja i Zarządzanie.

Anna Trzop jest członkiem zarządu Koła Naukowego Logistyki "Cargo" działającego przy Katedrze Zarządzania Międzynarodowego oraz członkiem Koła Naukowego Opakowalnictwa Towarów działającego przy Katedrze Opakowalnictwa Towarów.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o wydarzeniu:
http://pfl.put.poznan.pl/  

 

 

W ubiegły czwartek (tj. 11.04) odbyła się organizowana przez Wydział Finansów i Prawa oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie we współpracy z Kołem Naukowym Rewizji Finansowej „Audyt” oraz Kołem Naukowym Rachunkowości konferencja naukowa pt. „Pracownik i pracodawca – wzajemne oczekiwania. Potrzebne umiejętności na rynku pracy w outsourcingu”. Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Finansów i Prawa – dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK.

 

Wydarzenie było wyjątkową okazją, aby poznać tajniki tego najszybciej rozwijającego się w Polsce sektora, z czego skorzystali zarówno studenci, doktoranci, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i osoby spoza Uczelni.

 

Podczas prelekcji przedstawicieli świata akademickiego oraz biznesu słuchacze dowiedzieli się mnóstwo nowych informacji, a warsztaty zorganizowane przez zaproszone firmy z branży pozwoliły im zdobyć ciekawe umiejętności.

 

Uczestnicy konferencji mieli także szansę wziąć udział w konkursie ze znajomości rachunkowości, w którym pula nagród wyniosła aż 6.000 zł na bony na szkolenia w Stowarzyszeniu.

 

Ponadto tego dnia studenci mogli zaprezentować interesujące ich zagadnienia w formie posterów, co pozwoliło wejść w interakcję z odbiorcami.

 

Dziękujemy za liczne przybycie i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych nadchodzących przedsięwzięciach o podobnej tematyce.

Przedstawiciele naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego decyzją Prezydium Oddziału PAN w Krakowie zostali przyjęci w poczet członków Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W członkowskim składzie Komisji na kadencję 2019-2022 znaleźli się:

  • prof. dr hab. Janusz Czekaj,

  • prof. UEK dr hab. Paweł Cabała,

  • prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki, pełniący funkcję sekretarza naukowego Komisji, 

  • prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki

  • prof. dr hab. Adam Stabryła, jako przewodniczący niniejszej Komisji.
  • Prof. dr hab. Adam Nalepka
  • Prof. PK dr hab. inż. Andrzej Kosecki

 

Serdecznie gratulujemy!

W corocznym plebiscycie magazynu ekonomicznego Home&Market, w każdej z kilkunastu kategorii, wyróżniane są 3 produkty i usługi, które odznaczają się innowacyjnością, elastycznością i kompleksowością.

 W 2018 Order Finansowy w kategorii Edukacja otrzymała Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za produkt Executive MBA, International MBA oraz MBA KSB + Master!

Dziękujemy!

 

Komisja Certyfikacyjna IV Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością" przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów Audyt finansowy oraz Finanse i rachunkowość (studia II stopnia), prowadzonych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uroczysta Gala Finałowa, podczas której wręczono certyfikaty odbyła się 18 marca 2019 r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej koło Warszawy.

 

Certyfikatem „Studia z Przyszłością" wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Tytuł „Studia z przyszłością" jest przyznawany na podstawie opinii członków Komisji Eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze, którzy pozyskiwali informacje z różnorodnych źródeł. Certyfikaty uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity.

 

Więcej szczegółów na stronie programu http://www.studiazprzyszloscia.pl/

Katedra Makroekonomii oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych serdecznie zapraszają na 2. edycję międzynarodowej konferencji naukowej

 

„Workshop on Macroeconomic Research”,

 

która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań. „Workshop on Macroeconomic Research 2019” stanowi kontynuację konferencji zorganizowanej w 2018 r.

W tegorocznej edycji przewidziane są dwa godzinne wykłady wybitnych specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego (wykłady zaproszonych ekspertów), a także kilkanaście półgodzinnych referatów, zgłaszanych przez pozostałych uczestników.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia, która odbędzie się 21 maja 2019 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w auli im. Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3, bl. 21. Konferencja zorganizowana będzie przez Wydział Prawa i Administracji wspólnie z Kolegium Zarządzania i Finansów, reprezentowanym przez prof. dr hab. Ewelinę Nojszewską.

Wydarzenie ma posłużyć prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się problematyką ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje o konferencji zawarte zostaną na stronie: http://kpaist.uksw.edu.pl.

Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK serdecznie zaprasza na Drugą Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną wspólnie z Uniwersytetem IMED w Brazyli, pt. "Values in Law and Economics", która odbędzie się w dniach 15-16.04.2019 r. Konferencja ma charakter cykliczny i biorą w niej udział przedstawiciele z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Brazyli - IMED University oraz z Włoch - Universita Mediterranea Reggio Calabria.

 

Program konferencji

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip