Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Uroczystym „Gaude Mater Polonia” rozpoczęła się 94. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracownicy, studenci, a także licznie przybyli goście wysłuchali przemówienia JM Rektora prof. Andrzeja Chochoła, który w tym roku w szczególny sposób zwrócił się do studentów. Podkreślał jak ważna jest wszechstronna wiedza i przypomniał, że bycie absolwentem UEK zobowiązuje:

Być absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wziąć odpowiedzialność za przyszłość społeczną, ekonomiczną i gospodarczą naszej Ojczyzny, a także reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego dołóżcie wszelkich starań, by w najbliższych latach nabrać jak największych kompetencji i za kilka lat, jak Wasi starsi koledzy i koleżanki, sprostać temu zadaniu.

 

Podczas uroczystości głos zabrali również dr Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Pan Mariusz Kękuś – Doradca ds. Społecznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odczytali oni listy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr. Jarosława Gowina.

 

Po uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, odbyło się wręczanie medali pracownikom i nagród studentom Uczelni, a także uroczyste wręczenie nagrody laureatowi I edycji Nagrody im. Prof. Andrzeja Malawskiego. Wykład inauguracyjny pt.: Multilateralizm a organizacje międzynarodowe wygłosił prof. Aleksander Surdej – Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy OECD.

 

Przemówienie JM Rektora - prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła, wygłoszone podczas Inauguracji 94. Roku Akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kraków, 2 października 2018 r.

 

Listy gratulacyjne z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

Uwaga!

WNIOSKI O STYPENDIA – dodatkowy termin dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019.

Od 17 do 21 października 2018 r. w systemie USOSweb oraz w systemie ERWOS będzie można rejestrować elektroniczne wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Od 19 do 23 października 2018 r. konieczne jest dostarczenie do weryfikacji wydruków   z systemu USOSweb lub ERWOS wraz z załącznikami.

 

  • Składanie odbędzie się w dniach:

 

19-20 października 2018 r. w godz    9:00-15:00

22-23 października 2018 r. w godz. 11:00-14:00

 

  • Miejsce: UEK, Budynek Główny, pok. 215-218 - lista pracowników
  • Sposób: osobiście lub przez upoważnioną osobę.
  • Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

 

Formularze wniosków dostępne są:

W systemie USOSweb w menu „Wnioski” w sekcji „DLA WSZYSTKICH”.

W systemie ERWOS w menu Dział Spraw Bytowych/Elektroniczna rejestracja wniosków

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Parlamentu Studentów UEK w sprawie dodatkowego terminu dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:


http://psuek.pl/oswiadczenie-dodatkowy-termin/

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - dodatkowe osiągnięcia nieujęte w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UEK w Krakowie

 

W przypadku posiadania osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wyniku sportowego nieujętego w niniejszym regulaminie, Odwoławcza Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta,  może uznać takie osiągnięcie i przyznać punkty. Komisja może także zasięgnąć opinii właściwych osób, organizacji lub organów w sprawie rangi lub zasięgu przedstawionego przez studenta osiągnięcia lub wyniku.

 

Studenci chcący skorzystać z tego prawa proszeni są o dostarczenie podań do Odwoławczej Komisji Stypendialnej z potwierdzeniem od organizatora zasięgu i rangi przedstawionego osiągnięcia:

 

Podania składa się:

1)     23.10. 2018 r. w godz. 10:30-14:00 Budynek Główny UEK, sala 01;

2)     24.10.2018 r. w godz.  14:00-17:30 Budynek Główny UEK, sala 01;

3)     25.10.2018 r. w godz.  10:30-14:00 Budynek Główny UEK, sala 01;

4)     26.10.2018 r. w godz.  10:30-14:00 Budynek Główny UEK, sala 08;

 

 

Po uznaniu/nieuznaniu przez Odwoławczą Komisję Stypendialną osiągnięcia student zostanie powiadomiony o przyznanej liczbie punktów drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.

 

Uznane punkty należy wprowadzić w systemie USOS/ERWOS w terminie nieprzekraczalnym do 31.10.2018 r.

 

UWAGA!!! Studenci rejestrujący wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w systemie USOS:

W sytuacji, gdy wniosek został wcześniej zarejestrowany z niewłaściwą liczbą punktów, należy skontaktować się z pracownikiem Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów obsługującym kierunek studiów studenta w celu "cofnięcia wniosku do poprawy". Po cofnięciu wniosku do poprawy należy zarejestrować go ponownie z właściwą liczbą punktów.

 

Wzór wniosku o uznanie dodatkowych osiągnięć

Z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję:
#10latrazem
Doświadczenia wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

Konferencja odbędzie się 23 października 2018 r. o godz. 12:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Pawilon G sala 13.

Program konferencji:

Prowadzący całą konferencję: Paweł Kozakiewicz

12.00 - 12.10 Powitanie gości

12.10 - 12.20 Otwarcie konferencji przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12.20 - 12.40 „Nasza historia” - prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12.40 - 14.00 Nasi partnerzy o nas

- dr Małgorzata Trojańska (Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych,Uniwersytet Pedagogiczny)
- prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz (Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Akademia Górniczo Hutnicza)
- Katarzyna Rogowiec (polska paraolimpijka)
- Anna Stawowy (Psycholog BON UEK)

14.00 -14.20 Przerwa kawowa

14.20-17.00 Panel dyskusyjny “Nowe wyzwania wobec wsparcia osób z niepełnosprawnościami: pomiędzy technologią a Ustawą 2.0”

Prowadząca panel: prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- MarcinTytko ( Ambassador for employees with disabilities,State Street)
- Dr Katarzyna Kutek-Sładek (Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II; prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych)
- Elżbieta Kois-Żurek (Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Krakowa)
- mgr Ireneusz Białek (Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Jagielloński)
- Tomasz Koźmiński (Fundacja For Heroes)

17.00-17.30 Poczęstunek oraz wystawa „10 lat działalności BON

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.10.2018 - bon@uek.krakow.pl

 

 

 

 Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki”, która odbędzie się w dniach 25 - 26 października 2018 r., w Starej Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Trzecia już z cyklu konferencja jest dedykowana teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią oraz łączenia planowania przestrzennego z długofalowym planowaniem rozwoju, problemy te będą przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w kontekście nowych pojawiających się wyzwań.  Konferencja wpisuje się także w jubileusz 60-lecia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz  jubileusz 60-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Współorganizatorami wydarzenia są: Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Program konferencji można pobrać ze strony: https://kgr.uek.krakow.pl/konferencja-2018/

Wzorem poprzednich edycji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, w tym roku także prowadzona jest rekrutacja wolontariuszy, którzy są chętni się zaangażować organizacyjnie.

 

Podczas pierwszej i drugiej edycji Open Eyes Economy Summit wolontariusze udowodnili jak wielką są siłą i pokazali co to znaczy pracować w zgranym zespole. W ogromnej mierze to dzięki nim OEES był tak udanym przedsięwzięciem!

 

Dlatego jeśli:

  • ·         jesteście dyspozycyjni w dniach 19-21 listopada 2018,

  • ·         chcecie zobaczyć jak wygląda organizacja dużego przedsięwzięcia od kulis i wesprzeć Organizatorów,

  • ·         nabyć bezcenne doświadczenia i poznać wyjątkowych ludzi,

  • ·         chcecie pomagać otwierać oczy na świat pełen wartości i patrzeć na świat przez niebieskie okulary…

… prześlijcie swoje zgłoszenia wraz z CV oraz numerami telefonu na adres wolontariat@oees.pl

 

Po otrzymaniu wiadomości otrzymacie dalsze instrukcje.

Gorąco zachęcamy!

Msza święta w intencji zmarłych w minionym roku akademickim nauczycieli akademickich, pracowników administracji i biblioteki oraz studentów i doktorantów Uczelni krakowskich i małopolskich zostanie odprawiona we wtorek 6 listopada br. o godz. 19.30 w kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie, w ramach wydarzeń towarzyszących Akademickiemu Dniowi Pamięci w 79. rocznicę /Sonderaktion Krakau/. Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już przesłali do Rektoratu UPJPII listy śp. Zmarłych.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnąc upamiętnić postać i dorobek Profesora Wacława Wilczyńskiego ogłasza:

V edycję Ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

 

Patronami i wyłącznymi sponsorami Konkursu są: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 5 000zł

II miejsce - 3 000zł.

 

Do uczestnictwa w Konkursie zapraszamy autorów prac wyróżnionych przez radę jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r., których tematyka dotyczy teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej. 

 

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 31.10.2018 roku.

Prace konkursowe wraz z kompletem dokumentów, wymienionych w regulaminie Konkursu, należy przekazać przez kancelarię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na adres: 

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53, 

61-896 Poznań, z dopiskiem "konkurs".

 


Więcej na:

www.ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/administracja-i-jednostki-uep,c9844/fundacja-uep,c3411/konkursy,c8278/konkurs-im-profesora-waclawa-wilczynskiego,c9388/oglaszamy-v-edycje-ogolnopolskiego-konkursu-im-profesora,a75732.html 

 


Dr Beata Osiewalska z Katedry Statystyki UEK otrzymała stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.   


Więcej informacji i pełna lista 181 stypendystów pod linkiem:
www.gov.pl/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-2018

Konkurs Santander Universidades dla najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2017/2018 rozstrzygnięty

Kapituła Konkursu rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 27.09.2018 roku pięćdziesiąt jeden wniosków zgłoszonych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Przyznano pięć nagród o wartości 2 tys. zł każda następującym Wnioskodawcom:

 

Marii Gorący - studentce Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych;

Natalii Zając - studentce Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

Monice Dziarkowskiej - studentce Wydziału Finansów i Prawa;

Lidii Ryczek - studentce Wydziału Zarządzania;

Dariuszowi Kotlarzowi - studentowi Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych;

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Uchwałą z dnia 18 grudnia 2017 roku Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ustanowił Nagrodę im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej oraz powołał Kapitułę Nagrody. Decyzją Kapituły, podjętą w lipcu 2018 roku, jej pierwszym laureatem jest Pan dr Marcin Jakubek. Nagroda została przyznana za rozprawę doktorską pt. "Essays in Applied Migration Theory: Networks, Assimilations, and Employer Sanctions", przygotowaną pod kierunkiem Profesora Odeda Starka i obronioną w roku 2017 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Wręczenie dyplomu Nagrody odbędzie się 2 października 2018 roku podczas  uroczystej inauguracji roku akademickiego.

 

 

Laureatowi Nagrody serdecznie gratulujemy

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Czerwiec 2018

__________________________________________________________________________________

29 czerwca 2018 roku
tvn24.pl
www.
koduj24.pl
Prof. Hausner: projekty rządu PiS to lista pobożnych życzeń

__________________________________________________________________________________

28 czerwca 2018 roku
TOK FM
Rozmowa z prof. Jerzym Hausnerem - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

__________________________________________________________________________________

28 czerwca 2018 roku
TVN24 Biznes i Świat
Prof. Hausner o nowelizacji ustawy o IPN i o Planie Morawieckiego.

__________________________________________________________________________________

27 czerwca 2018 roku
www.eska.pl
Absolwenci tych uczelni najszybciej dostają pracę! RANKING

__________________________________________________________________________________

27 czerwca 2018 roku
www.innpoland.pl
Tam warto studiować. Oto uczelnie, po których pracę znajduje się w dwa miesiące

__________________________________________________________________________________

27 czerwca 2018 roku
www.pulshr.pl
SGH, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu. Jak szybko znajdziesz po nich pracę?

__________________________________________________________________________________

27 czerwca 2018 roku
www.praca.wnp.pl
Gdzie warto studiować, by mieć gdzie pracować? Sprawdziliśmy wartość indeksów polskich uczelni

__________________________________________________________________________________

20 czerwca 2018 roku
www.malopolskie.kas.gov.pl
www.paliwa.pl
Szef KAS uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego

__________________________________________________________________________________

20 czerwca 2018 roku
Perspektywy
STUDIA na miarę sukcesu

__________________________________________________________________________________

18 czerwca 2018
www.dziennikpolski24.pl
www.gazetakrakowska.pl

Młodzi fani siatkówki trenowali z Mariuszem Wlazłym

__________________________________________________________________________________

15 czerwca 2018 roku
Dziennik Polski
Kierunek: miasto. Studenci zmierzą się z jego wyzwaniami i problemami

__________________________________________________________________________________

6 czerwca 2018 roku
www.eurostudent.pl
W jaki sposób pracodawcy współpracują z uczelniami wyższymi?

__________________________________________________________________________________

  

Maj 2018

__________________________________________________________________________________

21 maja 2018 roku
Dziennik Polski
Kraków wygrywa na globalizacji

__________________________________________________________________________________

28 maja 2018 roku
www. krakow.tvp.pl
Święto Uniwersytetu Ekonomicznego

__________________________________________________________________________________

28 maja 2018 roku
www.krakow.tvp.pl

Gość dnia: 28.05.2018, 08.45, prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

__________________________________________________________________________________

23 maja 2018 roku
Polskie Radio Kraków
Dr Krzysztof Guc o znikających, wyludniających się miastach.

__________________________________________________________________________________

23 maja 2018 roku
www.pibr.org.pl
Jak wygrać przyszłość, czyli o wartościach niematerialnych w biznesie

__________________________________________________________________________________

20 maja 2018 roku
www.rp.pl
Przekuć zagrożenia w wyzwania

__________________________________________________________________________________

19 maja 2018 roku
TVP Info
14. Międzynarodowy Kongres MBA w Krakowie.

__________________________________________________________________________________

19 maja 2018 roku
www.starysacz.naszemiasto.pl
Kraków i Małopolska świetnie radzą sobie w globalnej gospodarce

__________________________________________________________________________________

18 maja 2018 roku
www.krakow.tvp.pl
Gość dnia: 18.05.2018, 12.45 - Prof. UEK dr hab. Piotr Buła

__________________________________________________________________________________

16 maja 2018 roku
Polskie Radio Kraków
Prof. Mariusz Andrzejewski o nowym podatku solidarnościowym.

__________________________________________________________________________________

16 maja 2018 roku
Polskie Radio Kraków
Dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o kolejnym sympozjum naukowym GAP.

__________________________________________________________________________________

15 maja 2018 roku
TVP Kraków
Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie zamieni się w salon fryzjerski.

__________________________________________________________________________________

15 maja 2018 roku
TVP Regionalna
Akcja "O włos od pomocy" na UE w Krakowie.

__________________________________________________________________________________

15 maja 2018 roku
www.krakow.tvp.pl
„O włos od pomocy". Akcja charytatywna Uniwersytetu Ekonomicznego

__________________________________________________________________________________

14 maja 2018 roku
Gazeta Ubezpieczeniowa
Szkolenie młodych talentów inwestycyjnych

__________________________________________________________________________________

14 maja 2018 roku
www.krakow.eska.pl
Kraków: Wystartowały Juwenalia 2018! Zobaczcie, jak bawi się UEK

__________________________________________________________________________________

7 maja 2018 roku
www.rp.pl
Jan Czekaj; Skromne wyniki walki z luką VAT

__________________________________________________________________________________

1 maja 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Prof. Jerzy Hausner: danina solidarnościowa będzie miała anty-solidarnościowy skutek

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip