Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Kraków, dnia 16  października 2017 roku

 

                                                                                             OGŁOSZENIE 

 

Na prośbę Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego   w Krakowie ogłaszam godziny  rektorskie dla studentów stacjonarnych  w dniu 2 listopada 2017 roku  do godz. 14:45.

 

Z  poważaniem
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka 
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 


W imieniu Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Wydziału Finansów i Prawa UEK zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym seminarium pt. "International Law Seminar - Data Protection and Gambling Law in Poland and Germany", które odbędzie się w dniach 23-24.10.2017 r.

 

Gościem specjalnym seminarium będzie specjalista z zakresu ochrony danych osobowych adw. Jacek Kowieski z Uniwersytetu FOM w Hamburgu (Niemcy) pracownik renomowanej kancelarii prawnej Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB.

 

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na plakacie wydarzenia .

 

Serdecznie zapraszamy

TERMIN ODBIORU DECYZJI 

 

- Stypendium socjalne

- Specjalne dla osób niepełnosprawnych

- Zapomogi

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UEK, stypendium podlega wypłacie z chwilą odebrania decyzji przez studenta lub jej doręczenia.

 

Decyzję można odebrać osobiście lub przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika.

 

Termin odbioru:

24.10 2017r.  (wtorek)                     9:00 - 14:00

25.10.2017r.  (środa)                       9:00 - 14:00

26.10.2017r.  (czwartek)                  9:00 - 14:00

  

Miejsce:  Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów (pok. 215 - 218)


Katedra Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Matematycznym zaprasza na wykład popularyzacyjny dla młodzieży zatytułowany:

 

"Opcje finansowe - awers i rewers", który wygłosi dr Agnieszka Rygiel.

 

Opcje należą do najmłodszej grupy instrumentów finansowych, jednak ich rodowód sięga czasów bardzo odległych. Czy są narzędziami zabezpieczającymi inwestora przed ryzykiem?

 

Czy są instrumentami szkodliwymi? Przekonamy się o tym poznając mechanizm transferu ryzyka towarzyszący umowie opcyjnej. Skonstruowane zostaną typowe strategie opcyjne oraz zbadany przykład tzw. opcji toksycznych, które stały się przyczyną dotkliwych strat finansowych podczas ostatniego kryzysu.

 

Wykład odbędzie się w czwartek 26 października br. o godz. 17.00  w sali C w pawilonie C (Kampus UEK, ul. Rakowicka 27).

 

Zapraszamy do udziału w wykładzie,dr hab. Anna Pajor, prof. UEK
Kierownik Katedry Matematyki

dr Marta Kornafel
Cz
łonek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM

 

 

"To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku". 21 października 2017 r. odbyła się 1. Promocja Absolwentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Z radością, dumą i wzruszeniem pożegnaliśmy pierwszy rocznik absolwentów nowoutworzonego Wydziału. Na uroczystości gościliśmy m.in. absolwentów, ich bliskich - rodziny i przyjaciół, pracowników Uniwersytetu oraz przedstawicieli pracodawców. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Minister Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Partnerem uroczystości był Tauron Polska Energia.

 

 

Naszą Uczelnię zaś reprezentowali: prof. dr hab. Janina Filek - Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy oraz prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur - Dziekan Wydziału GAP.

Mieliśmy okazję wysłuchać motywujących, radosnych, ale miejscami również wzruszających wystąpień.  Zostały zaprezentowane najlepsze prace magisterskie trzech absolwentów. Mgr Adrian Banaś przedstawił pracę nt. promocji miasta przez działalność klubów sportowych. Mgr Magdalena Głowacka poddała analizie działalność państwowych funduszy inwestycyjnych, a mgr Adrianna Wacko obszarów zielonych w rozwoju miasta na przykładzie Nowej Huty.

 

Podczas uroczystości, już po raz dziesiąty, została wręczona Nagroda im. Prof. Jerzego Indraszkiewicza. To wyróżnienie dla najlepszego absolwenta wyróżniającego się szczególnymi osiągnięciami: naukowymi, artystycznymi, organizacyjnymi. Tym razem statuetka i nagroda pieniężna trafiły do najlepszej absolwentki - mgr Aleksandry Trójcy.

 


To wydarzenie utkwi z pewnością w pamięci naszych absolwentów na długie lata. Liczymy, że będą nas nie tylko dobrze wspominać, ale też często do nas wracać.

 


27 października 2017 roku o godz. 10,00 w Sali nr 5 paw. D odbędzie XXIII edycja Warsztatów Dydaktycznych, których tematem będą: 

 

„Problemy dojrzałości emocjonalnej współczesnych studentów"

 

Warsztaty skierowaną są  do wszystkich  pracowników i studentów naszej Uczelni. Poprowadzi je Pan dr hab. Hubert Kaszyński, który przedstawi sposoby reagowania na sytuacje psychologicznie trudne występujące w szkole wyższej.

 

Z poważaniem

 Urszula Lorenowicz

Przewodnicząca Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców.


27 października 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Senackiej (Budynek Główny) odbędzie się uroczyste pożegnanie absolwentów specjalności Handel Zagraniczny. Podczas spotkania absolwentom studiów licencjackich i magisterskich kończących studia w roku 2016/2017 zostaną wręczone okolicznościowe listy gratulacyjne.

 

Absolwenci proszeni są o przybycie na godz. 9:00 do sali 317 Pawilon „Ustronie” w celu obrania tog i biretów.

 

Program uroczystoścJest nam niezmiernie miło poinformować, iż rozprawa doktorska Pana dr Zbigniewa Długosza przygotowana pod opieką Pani Prof. zw. dr hab. Bogusławy Gneli pt. „Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek " otrzymała Wyróżnienie Rzecznika Finansowego w I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Laureatowi oraz opiekunowi naukowemu serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji tutaj: https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs


Czasopismo "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" (CEJEME, www.cejeme.eu), obecne od 2015 roku w Web of Science Core Collection, jest od niedawna indeksowane również w bazie Scopus.

 

Założycielem i redaktorem naczelnym CEJEME jest prof. dr hab. Jacek Osiewalski, kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK - wraz z prof. dr. hab. Aleksandrem Welfe, kierownikiem Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. 

 

Redakcję krajową tworzą, obok założycieli, znani specjaliści z ośrodków akademickich Poznania i Warszawy. Współpracujący redaktorzy zagraniczni to wybitni ekonomiści i ekonometrycy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii.

 

Pierwszym członkiem rady naukowej CEJEME, ustanowionej 9 lat temu, był Lawrence R. Klein, uhonorowany w 1980 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w zakresie ekonomii za tworzenie ekonometrycznych modeli gospodarki, zmarły 20 października 2013 roku. Obecnie radę naukową tworzą europejscy uczeni światowego formatu: Herman van Dijk, Helmut Lütkepohl i Timo Teräsvirta.

 

Czasopismo wydawane jest od początku (tj. od I kwartału 2009 roku) przez PAN, Oddział w Łodzi, na mocy umowy zawartej z oboma założycielami. CEJEME jest kwartalnikiem o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły poświęcone modelom matematycznym i statystycznym w ekonomii i finansach; w kolejnych zeszytach ukazują się zatem prace z ekonomii matematycznej i (zwłaszcza) ekonometrii, teoretycznej i stosowanej. Wśród prac empirycznych przeważają artykuły z makroekonomii i analizy rynków finansowych, choć ukazują się też wyniki badań mikroekonomicznych.

 

Periodyk posiada własną, internetową platformę redakcyjną, a wersję elektroniczną poszczególnych zeszytów traktuje jako podstawową - przy zachowaniu tradycyjnej wersji drukowanej. Redakcja otrzymuje teksty naukowe z całego świata, z których mniej niż połowa jest dopuszczana do publikacji.

 

Po kilku pierwszych latach wydawania, czasopismo odnotowuje rosnącą z roku na rok liczbę cytowań w międzynarodowych źródłach indeksowanych przez Web of Science i Scopus, co zapewniło CEJEME obecność w tych dwóch głównych bazach światowych.

 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip