Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

 

Katedra Filozofii zaprasza na konferencję

 

"W kręgu myśli Profesora Adama Węgrzeckiego (1937-2018)"

 

Akademia Ignatianum 19 kwietnia 2018 r., godz. 15.00, sala 412.

 

Program konferencji

 

Zapraszamy na trzydniowy cykl zajęć skierowanych do pracowników naszej Uczelni prowadzonych przez prof. Iana Stone'a z Durham University z Wielkiej Brytanii

 

Encouraging Enterprise and Innovation in A University context/


WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI W DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU

 

17-19 KWIETNIA 2018

 

Program skierowany jest do pracowników akademickich ze wszystkich działów/dyscyplin,  kierowników zespołów i projektów oraz do pracowników administracyjnych i doktorantów Uniwersytetu).

 

Zainteresowani zajęciami mogą być pracownicy akademiccy, którzy chcą:

(1) skorzystać z technik w ich nauczaniu, które pomagają uczniom rozwijać umiejętności w zakresie przygotowania do życia po ukończeniu studiów,

(2) opracować komercyjnie pomysł (opracowanie, produkt, usług, kurs), w oparciu o własne badania i nauczanie, jako upowszechnienie wiedzy uniwersyteckiej i/lub w partnerstwie z innym działem/uniwersytetem lub zewnętrznym biznesem,

(3) wykorzystać swoje własne badanie akademickie, aby zwiększyć ich zastosowanie w dydaktyce oraz ich skalę i wpływ na aktualność przekazywanej wiedzy,

(4) rozwijać umiejętności zarządzania przedsiębiorczością w ramach instytucji,

(5) wnosić wkład w strategie i działania mające na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorczych ich wydziału/wydziału lub całego uniwersytetu.

 

Zajęcia:

17.04.2018, godz.8:45-17:15, Paw.B 058 (KSB)
18.04.2018, godz.8:45-17:15, Paw.B 058 (KSB)
19.04.2018, godz.8:45-17:15, Paw.B 058 (KSB) 

 

Zapisy na zajęcia należy zgłaszać do dr Izabeli Czai z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji (adres poczty elektronicznej: czajai@uek.krakow.pl).

 

Udział w zajęciach obejmuje cały cykl. Konieczna jest znajomośc języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie.

 

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

 

Szczegółowy program w języku angielskim

Szczegółowy program w języku polskim

Sylwetka prowadzącego w języku polskim i angielskim.

 

 
 
 

 


Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod hasłem: „Gospodarka Polski 1918-2018. Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość?". Debata odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Szczegóły o tym wydarzeniu zawarte są w załącznikach.

 

Informujemy również, iż w odpowiedzi na prośby osób zainteresowanych tym wydarzeniem przesunęliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20 kwietnia br.

 

Zapraszamy!

 

Do pobrania:

- ulotka konferencyjna

- karta uczestnictwa

- szablon referatu

- referat wprowadzający prof. M. G. Woźniaka

Przypominamy, że w najbliższy piątek, tj. 20 kwietnia, mija termin zgłoszenia chęci oddania makulatury w tym miesiącu.


Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panem Bogusławem Wandasem
mailowo: wandasb@uek.krakow.pl lub telefonicznie 695-210-422.


Najbliższa zbiórka makulatury już 27 kwietnia br.


Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK

 


Przed nami kolejna, już XXVI edycja Wampiriady
,

która jest największą akcją honorowego krwiodawstwa w Polsce,

organizowaną przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.


Jej celem jest promowanie honorowego krwiodawstwa oraz niesienie pomocy poprzez zbiórkę krwi, a tym samym ratowanie ludzkiego życia. Dodatkowo, w tej edycji wspierana jest przez nas fundacja Dzieciom zdążyć z pomocą.

Motywem wiosennej Wampiriady będzie Harry Potter, więc nie zabraknie ogromnej dawki magii i zaczarowanych atrakcji. Warto przyjść i przekonać się samemu co przygotowaliśmy. Nikogo nie może z nami zabraknąć!

Wszystkich krwiodawców zapraszamy w dniach od 16 do 20 kwietnia w godzinach 8:00-16:00 do stanowisk poboru krwi przygotowanych przez dwie placówki, które z nami współpracują przy tej edycji, czyli do Szpitala Wojskowego raz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Każdy, kto zdecyduje się oddać krew otrzyma od nas czekolady, ale też będzie miał okazję na wylosowanie dodatkowej nagrody, przekazanej przez firmy wspierające wydarzenie. Oprócz tego, na kampusie naszej Uczelni, spotkać będzie można maskotkę Wampiriady - Krwiopijka, zachęcającego do pomocy i włączenia się do akcji.

Mottem XXXVI edycji jest „podaruj eliksir życia", co oznacza, że krew jest bardzo cennym darem. Proces jej pobierania trwa tylko kilka minut, a ma szansę uratować czyjeś życie.


 


Szanowni Państwo,


zapraszamy na tegoroczne Krakowskie Dni Integracji, które odbędą się 16-20 kwietnia 2018. Głównym celem imprezy jest wspólna integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Przy organizacji KDI współpracuje obecnie już osiem krakowskich uczelni wyższych (które podpisały Porozumienie z dn. 27 października 2010) reprezentowanych przez Biura ds. ON. Wśród nich są: UJ, AGH, PK, UP, UPJPII, UR, KA oraz nasza Uczelnia, która jest głównym koordynatorem wydarzenia.


Tegoroczny plan obfituje w różnorodne wydarzenia.


Serdecznie zapraszamy na konferencje otwierającą Krakowskie Dni Integracji: Odpowiedzialne wsparcie, a zrównoważony rozwój. Celem konferencji jest wspólne nakreślenie strategicznych priorytetów zmniejszenia w Polsce wykluczenia społecznego w oparciu o najwyższe standardy wsparcia edukacyjnego oraz współpracę nauki z biznesem w obszarze włączenia grup słabszych i wykluczanych do rozwoju poprzez zatrudnienie w dużych firmach, przedsiębiorczość własną i tworzenie nowych, w pełni dostępnych usług i produktów. Niepełnosprawność to nie problem - to nieodkryty potencjał w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski. Nie istnieje zrównoważony rozwój bez zagospodarowania tego kapitału. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły: https://konferencja.odpowiedzialnewsparcie.pl/


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzeń. Organizowane są liczne warsztaty, szkolenia i seminaria. Podajemy link do oficjalnej strony Krakowskich Dni Integracji: www.bon.uek.krakow.pl/kdi

 

The Future of Global Business Services

- innowacyjne podejście do kształcenia studentów

we współpracy z sektorem usług biznesowych w Krakowie

 

Od marca 2018 r. pierwsza grupa studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczy w pilotażowym programie edukacyjnym, którego istotą jest wykorzystanie innowacyjnego modelu współpracy pomiędzy światem biznesu a uniwersytetem dla kształcenia studentów. Nowa specjalizacja jest efektem współpracy między Wydziałem GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a 12 firmami należącymi do Stowarzyszenia ASPIRE: Hitachi Vantara, UPM, Ecolab, Abbvie, Brown Brothers Harriman, State Street Bank,  AON, Alexander Mann Solutions,  IBM,  IG, Amer Sports, Electrolux.

 

Źródło pomysłu

Jednym z tematów dyskutowanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2017 r. było niedopasowanie sposobu kształcenia studentów w Polsce do wymagań współczesnego rynku pracy - pasywność, prymat wiedzy encyklopedycznej nad kompetencjami, czy też brak bezpośredniego powiązania procesu kształcenia z praktyką gospodarczą stanowią istotną barierę w rozwoju kadr dla nowoczesnych firm. Zapoczątkowana w czasie Kongresu dyskusja, kontynuowana później między Profesorem Jerzym Hausnerem a Dyrektorem Zarządzającym globalną strukturą centrów usług dla biznesu firmy  Hitachi Vantara: Tomaszem Brzostowskim, zaowocowała podjęciem rozmów o możliwościach wspólnego zbudowania programu edukacyjnego, który pozwoliłby z jednej strony na realne wykorzystanie doświadczeń i realiów funkcjonowania firm sektora Global Business Services w Krakowie w procesie kształcenia studentów, a z drugiej na zweryfikowanie skuteczności modelu opartego na idei studiów dualnych - nastawionych na rozwój praktycznych kompetencji studentów w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem potencjału uczelni i firm partnerskich. Idea ta została dopracowana w trakcie stopniowo rozwijającej się współpracy pomiędzy środowiskiem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK a firmą Hitachi Vantara i kolejnych zaproszonych do współpracy firm sektora GBS zrzeszonych w Stowarzyszeniu ASPIRE. Efektem tej pracy jest przygotowany wspólnie program specjalizacji, nad którym pracowało około 30 osób z firm partnerskich oraz Wydziału GAP UEK.

 

Co istotne, przygotowany plan działań nie ma jedynie doraźnego charakteru - przygotowana obecnie wizja i plan działań skupiają się na poziomie studiów II stopnia (magisterskich), ale rozpoczęły się już prace zmierzające do przygotowania wersji programu dla studentów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) - także w wersji współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

 

Program specjalizacji i sama formuła kształcenia nie mają odpowiednika w polskich realiach kształcenia dla biznesu, ale model ten ma jednocześnie charakter otwarty. Oba środowiska - sektor GBS i UEK dążyć będą do stopniowego włączania kolejnych partnerów, zarówno biznesowych, jak i kolejnych uczelni. Ten swoisty model open-source ma w swym założeniu być przykładem pozytywnej zmiany w polskim szkolnictwie wyższym - co istotne, zmiany zapoczątkowanej przez środowisko biznesowe.

 

Dlaczego Kraków?

Kraków jest wyjątkowym miejscem na mapie gospodarczej nie tylko Polski, ale i Europy - to właśnie w Krakowie powstało w ostatnich latach największe w Europie centrum usług biznesowych, popularnie zwanych outsourcingowych. Dzisiaj firmy tego sektora zatrudniają w Krakowie bisko 70 tysięcy pracowników i stale poszukują kolejnych. Warto zauważyć, że charakterystyka pracy firm w tej branży przeszła w ostatnich latach istotne przeobrażenia - dzisiaj to na wskroś nowoczesne centra, które dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom zapewniają obsługę globalnych organizacji biznesowych na wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach czasowych. Krakowskie firmy GBS stale poszukują nowych rozwiązań, które zapewniać im będą rozwój w kolejnych latach, dzięki dobrze przygotowanym do nowych wyzwań pracownikom. Rolą uniwersytetów zaś jest, aby im w tym pomóc.

 

O Programie

Oferowana przez Wydział GAP UEK we współpracy z firmami GBS nowa specjalizacja składa się z 7 kursów specjalistycznych rozłożonych na 3 semestry, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim:

Þ   Global Business Services - Concept, Scope, Practical Implications,

Þ   The Future of Finance and Accounting,

Þ   Project Management in Transformative Organizations,

Þ   Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World,

Þ   Technology and Development - Progressive Approach,

Þ   Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations,

Þ   The Future of Banking.

 

W każdym semestrze studenci, podzieleni na małe grupy, uczestniczą również w specjalnym module projektowym - pod opieką mentorów z poszczególnych firm pracują nad konkretnym projektem, który pozwala im z jednej strony poznać bardzo praktycznie specyfikę funkcjonowania firmy, a z drugiej dają firmom partnerskim szczegółowe rozwiązania różnorodnych problemów.

 

Niezwykle istotnym aspektem realizacji tej specjalizacji jest podejście programowe i pedagogiczne, które jest wynikiem wielotygodniowej pracy wszystkich zaangażowanych firm partnerskich, działających w ramach Stowarzyszenia ASPIRE i pracowników Wydziału GAP UEK. Wszystkie kursy zostały przygotowane przez wspólne zespoły, działające pod przewodnictwem Pawła Sulińskiego z Hitachi Vantara oraz dra Krzysztofa Głuca z Wydziału GAP UEK. Również wszystkie zajęcia realizowane są z udziałem oddelegowanych pracowników z firm partnerskich.

 

Specjalizacja The Future of Global Business Services otwiera nowy kierunek działań Wydziału GAP - bliska współpraca z pracodawcami, którzy zaangażowani są w proces dydaktyczny, otwarcie na kształcenie studentów poza murami Uniwersytetu oraz bliskie powiązanie treści kształcenia z realiami funkcjonowania gospodarki otwierają przed studentami nowe ścieżki kariery stanowiąc jednocześnie impuls rozwojowy dla pracowników Uczelni.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam studentów aktywnie działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w II MiędzynarodowejKonferencji SKN, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.


Szczegółowe informacje (wzór streszczenia, opłaty i rejestracja) znajdują się na stronie internetowej:http://e-event24.pl/II-SKN/


Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów na adres mailowy: konferencja.skn@wsm.opole.pl
lub telefonicznie 511 868 421  (Magdalena Golachowska).

Serdecznie zapraszamy!!

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip