Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Serdecznie zapraszamy na XXI spotkanie z cyklu

„Zaufanie i przedsiębiorczość".

 

Gościem wydarzenia będzie Pan dr Jerzy Kołodziej (coach), który wygłosi referat pt.

„Od wartości do wartości".

 

Spotkanie odbędzie się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 18 stycznia br. (czwartek) o godz.16:30 w sali 13 w pawilonie G.

 

Honorowy Patronat nad cyklem „Zaufanie i przedsiębiorczość" objął Jego Magnificencja Rektor UEK Prof. dr hab. Andrzej Chochół.

 

Zespół organizujący cykl spotkań ZiP


 


Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
Wydziału Finansów i Prawa zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką funkcjonowania polskiego systemu emerytalnego do udziału w seminarium pt. Wyzwania polskiego systemu emerytalnego w 2018 roku.

 

Spotkanie odbędzie się w  dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 9.30-11.20 w Nowej Auli w Pawilonie C.

 

W trakcie spotkania zaplanowane zostały wystąpienia dr. Antoniego Kolka (Instytut Emerytalny) „System emerytalny w Polsce - diagnoza i wyzwania" oraz dr. Marcina Wojewódki (Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawa Pracy) - „Pracownicze Plany Kapitałowe - nowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę".

 

Obaj prelegenci są przedstawicielami instytucji wchodzących w skład Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa, a seminarium realizowane jest w ramach zacieśniania współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego Wydziału.

 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Dziekana Wydziału Finansów i Prawa dr. hab. Mariusza Andrzejewskiego, Prof. UEK.


 

Szanowni Państwo,

 

nowy rok to okazja do stawiania sobie wyzwań, robienia postanowień, wprowadzania zmian w swoim życiu. Zmiany te mogą dotyczyć naszego ekologicznego postępowania, które wpływa na innych jak i na otoczenie. Dlatego wraz z nowym rokiem chcemy rozpocząć zmiany w funkcjonowaniu naszej uczelni, aby stała się ona bardziej przyjazna środowisku naturalnemu, gdyż to my pracownicy i studenci tworzymy uczelnię. Od naszego postępowania zależy to jaki kreujemy wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

W tym roku zmieniamy formę i zapraszamy do udziału w całorocznym Projekcie Ekologicznym UEK pod hasłem „Nie Marnuj".

Jedną z pierwszych akcji jest zaproszenie Państwa do selektywnej zbiórki odpadów papierowych.

 

Zbiórka makulatury odbywać się będzie w każdy ostatni piątek miesiąca, w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Zebraną makulaturę proszę złożyć w sekretariatach swoich jednostek lub innym uzgodnionym w swojej jednostce miejscu, z którego zostanie ona odebrana w tym dniu przez pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 

Informację o przygotowanej do odbioru makulaturze i dokładnym miejscu jej odbioru prosimy zgłosić najpóźniej tydzień wcześniej mailowo na adres: wandasb@uek.krakow.pl. lub pod telefonem służbowym 695-210-422.

 

Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie (segregacja) odpadów papierowych. Poniżej znajduje się kilka ważnych informacji dotyczących przygotowania makulatury:

  • makulatura pozbawiona powinna być opraw oraz metalowych i plastikowych elementów takich jak np. grzbiety (zszywki i spinacze mogą ewentualnie zostać),
  • makulatura z niszczarek powinna być spakowana np. w worki,
  • kartony i twarde tektury powinny być pakowane osobno,
  • w makulaturze nie mogą znajdować się druki ścisłego zarachowania oraz prace dyplomowe pochodzące od Promotorów.

 

Harmonogram zbiórki makulatury:

26.01.2018

23.02.2018

30.03.2018

27.04.2018

25.05.2017

29.06.2018

 

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do projektu!!!

 

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK

                                
 Nasi reprezentanci sportów zimowych Magdalena Niewiadoma w narciarstwie alpejskim i Dawid Wal w snowboardzie na Akademickich Mistrzostwach Małopolski pokazali klasę.

 

 W bardzo trudnych warunkach Magda w gigancie zajęła II miejsce a w slalomie dyscyplinie wymagającej większych umiejętności technicznych I miejsce. Natomiast Dawid w obydwu konkurencjach nie dał szans rywalom zajmując najwyższe podium.

 

 Drużynowo w narciarstwie UEK zajął III miejsce a naszym studentom w snowboardzie udało się zdobyć II miejsce, do pierwszej Politechniki  Krakowskiej zabrakło 2 pkt. na 104.


 

 

 

 

 

 

 


Dnia 30 listopada 2017 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została przyjęta do grona członków stowarzyszonych organizacji ASPIRE (Association of IT & Business Process Services Companies), która zrzesza firmy z sektora IT i zawansowanych usług biznesowych; Business Process Outsourcing (BPO).  

 

ASPIRE jest jednym z wiodących stowarzyszeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej i skupia ponad 180 podmiotów, głównie firm o zasięgu międzynarodowym takich jak np.: ABB, AON, Capita, Cisco, Electrolux, Google, HSBC, IBM, International Paper, Motorola Solutions, Sabre, State Street i wiele innych.

 

 Celem stowarzyszenia ASPIRE jest wzmacnianie modelu biznesowego w powiązanych branżach, pomoc jego członkom w zwiększeniu ich przewagi konkurencyjnej poprzez identyfikację wspólnych aspiracji, ułatwienie tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji oraz umożliwienie odpowiedniej i ukierunkowanej współpracy z kluczowymi interesariuszami w miastach, gdzie działają członkowie.

 

W sektorze outsourcingu w Krakowie pracuje blisko 70 tysięcy osób, tym samym jest to najważniejszy ośrodek usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej i ósmy na świecie wg. globalnego rankingu Tholons Services Globalization Index 2017. Współpraca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z organizacją ASPIRE to kolejny etap zacieśnienia relacji z dynamicznie rozwijającym się międzynarodowym środowiskiem biznesowym, która pozwala na stworzenie oferty dydaktycznej na najwyższym poziomie, dopasowanej do aktualnych potrzeb rynku.

 

 

 

 
Bardzo atrakcyjna oferta rządu Tajwanu: całościowe stypendium (pokryte koszty pobytu, życia, ubezpieczenia oraz czesnego) aplikacja on-line do 16marca 2018

http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx 

Szczegóły programów znajdują się w poniższych plikach.
2018 TaiwanICDF International Higher Education Scholarship Program
Study Programs Available for TaiwanICDF Scholarship Application  

 

Kontakt w UEK: Sylwia Rutkowska, Biuro programów Zagranicznych, tel. 12 2935472


Centrum Językowe UEK uzyskało w styczniu 2018 akredytację językową międzynarodowego panelu akredytacyjnego EAQUALS.

 

EAQUALS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą instytucje i organizacje zajmujące się edukacją językową na wszystkich etapach kształcenia i w każdym kontekście edukacyjnym. Celem tej organizacji, założonej w 1991 roku, jest promowanie oraz gwarantowanie wysokiej jakości nauczania języków obcych. EAQUALS działa pod auspicjami Rady Europy jako  organizacja pozarządowa oraz posiada status uczestniczący Rady Europy. Jest konsultantem Komisji Europejskiej w sprawach edukacji językowej, współpracuje z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem ALTE (Association of Language Testers in Europe), a także jest współpracownikiem dwóch komitetów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). 

 

System akredytacyjny wywodzący się ze statutowych Kart EAQUALS jest bardzo rygorystyczny i ściśle określony. Spełnienie jego standardów zapisanych w Zasadach Inspekcji EAQUALS  pozwala na uzyskanie międzynarodowej akredytacji i uzyskanie statusu członka akredytowanego EAQUALS. Oznacza to prestiż dla naszego Uniwersytetu, jak również zwiększa atrakcyjność całej Uczelni przez gwarancję jakości oferowanych kursów lektoratowych. Dzięki niej nasze Centrum Językowe znalazło się wśród elitarnych organizacji, dla których nauczanie języków obcych jest kwestią priorytetową. Wśród członków stowarzyszonych i wspierających Eaquals są British Council, Goethe-Institut, Instituto Cervantes czy Oxford University Press. Akredytacja Eaquals dla CJ UEK niesie za sobą możliwość zabierania głosu na forum polskim i międzynarodowym w dyskusji na temat kształtu edukacji językowej w szkolnictwie polskim, zarówno średnim, jak i wyższym.

 

Centrum Językowe UEK otrzymało najwyższą ocenę w 5 z  12 kategorii. Jest to ocena przyznawana instytucjom, które przewyższają standardy wymagane przez EAQUALS i w tych kategoriach utrzymują najwyższy poziom. EAQUALS uznało, że środowisko nauczania, obsługa studentów, zatrudnienie pracowników, komunikacja wewnętrzna oraz komunikacja zewnętrzna wykraczają znacznie poza podstawowe wymagania tej organizacji.

 

 Jesteśmy pierwszą jednostką na Uczelni, która zdobyła międzynarodową akredytację  (a czwartym centrum językowym na wyższych uczelniach w Polsce), a tym samym wpisujemy się w zalecenia Ministerstwa dotyczące umiędzynarodowienia. Zaproponowane w „Programie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego" działania mają m.in. służyć realizacji następujących celów:  podnoszenie konkurencyjności polskich uczelni na rynku międzynarodowym, poprzez poprawę jakości kształcenia. Dotyczy to pobudzenia kreatywności oraz podniesienie kompetencji i umiejętności kadr akademickich, studentów i absolwentów polskich uczelni.


Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UAM
(http://socjologia.amu.edu.pl/),

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
(http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/)

oraz The Haverford Institute of Public Sociology
(http://www.haverfordinstitute.org/),

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt."A Centennial of : Inspiration of Thomas and Znaniecki's Work for Sociological Scholarship on theContemporary Globalization Processes", która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła "The Polish Peasant in Europe and America" dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego wjej rozwój, Organizatorzy pragną - z okazji setnej rocznicy publikacji "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązującychterminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem:
http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasa-nt-in-europe-and-america-symposium-2018

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne(http://pts.org.pl/)

Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Jerzy Kaczmarek (Przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl
dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl
prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip