Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

 

Kraków, dnia 26 października 2016 roku

 

OGŁOSZENIE


Na prośbę Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłaszam godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych w godz. 7:00 - 13:00 w dniu 2 listopada 2016 roku.

prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
                    
 
W dniach 24–26 października br. w siedzibie UNESCO w Paryżu obraduje Komitet Światowego Dziedzictwa na 40 sesji, kontynuując obrady przerwane w Stambule w związku z próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji. W Stambule podjęto decyzję, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r. Jej przewodniczącym został wybrany prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historiii Gospodarczej i Społecznej UEK, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
 
Na sesji w Paryżu prof. J. Purchla objął funkcję przewodniczącego, którą sprawować będzie do momentu zakończenia sesji w Krakowie. Komitet Światowego Dziedzictwa jest prestiżowym gremium, w skład którego wchodzą przedstawiciele 21 państw wybranych spośród 192 sygnatariuszy Konwencji Światowego Dziedzictwa. Obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa są z uwagą śledzone na całym świecie. Kraków zajmuje szczególne miejsce na Liście światowego dziedzictwa UNESCO, jako jeden z dwóch pierwszych zespołów staromiejskich wpisanych wraz z Quito w Ekwadorze już w 1978 roku. 
 
Źródło: www.unesco.pl
Członkowie Koła Naukowego Zarządzania Jakością mają zaszczyt zaprosić na Dzień Jakości, który jest organizowany po raz VI w celu uczczenia Światowego Dnia Jakości.
QDay ma formę sesji referatowej, która odbędzie się 16 listopada w godzinach od 11:00 do 15:00. Jest to spotkanie przedstawicieli świata biznesu, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą ze studentami podczas prezentacji, ale również w czasie bogatych dyskusji. Tematem sesji jest szeroka rozumiana jakość, zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w życiu codziennym.

Udział w wydarzeniu jest darmowy.

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o szczegółach dotyczących przebiegu sesji. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej KNZJ oraz fanpage’a KNZJ.

Zapraszamy!

W dniach 21-23 października br. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z kilkuosobową delegacją wziął udział w obchodach jubileuszu 70-lecia Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo – Ekonomicznego.

Założona tuż po wojnie uczelnia jest jedną z największych i najwyżej notowanych placówek oświatowych na Ukrainie, kształcącą obecnie blisko 40 tysięcy studentów.  Od 1996 roku jest to również instytucja partnerska naszego Uniwersytetu. Podczas rocznicowych obchodów odnowiona została umowa o współpracy wielostronnej, precyzująca dalsze wspólne działania. Dokument uroczyście podpisali: Rektor UEK profesor Andrzej Chochół oraz rektor kijowskiej uczelni profesor Anatolij Mazaraki.

Jubileuszowym wydarzeniom towarzyszyła konferencja naukowa, na której referaty przedstawili przedstawiciele UEK – Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Bogusz Mikuła oraz Pani Prodziekan prof. Renata Seweryn.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został laureatem tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Jakości Nauczania Sapere Auso. Statuetkę z medalem Sapere Auso oraz dyplom, w dniu 25 października 2016 r.,  odebrał z rąk organizatorów  Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Krzysztof Surówka.

 

Coroczny konkurs organizowany jest przez Małopolską Fundację Stypendialną i Małopolski Program Stypendialny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości .

 

Beneficjentami Nagrody mogą być placówki oświatowe, kluby bądź stowarzyszenia sportowe oraz instytucje kultury i uczelnie wyższe, posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.  Przyznawana jest w następujących kategoriach – szkoła wyższa, szkoła ponadgimnazjalna, gimnazjum, instytucja kultury prowadząca działalność oświatowo-wychowawczą, klub sportowy prowadzący pracę szkoleniową z młodzieżą.

 

Nagroda Jakości Nauczania przyznawana jest przez Komisję Główną, w skład której wchodzą przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Prezes Zarządu SAPERE AUSO - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej.

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna przygotowują ogólnopolską konferencję naukowej pt.:

 

“Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych”,

 

która odbędzie się w Krakowie w dniach 27-28 października 2016 na terenie naszego Kampusu. 

 

Więcej informacji

 

27 października 2016 r. o godzinie 9.00 zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie odbędzie się seminarium i warsztaty pt. „Cities of the Future: Smart & Sustainable”. Będziemy dyskutować o dwóch wyzwaniach w kontekście rozwoju miasta: projektowaniu miejskiej przestrzeni publicznej oraz prowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Spotkanie poprowadzą prof. J. Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce – H.E. Ron van Dartel.

Swoimi doświadczeniami w zakresie projektowania miejskiej przestrzeni publicznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym podzielą się m.in.
- Cees Donkers, Projektant miejskiej przestrzeni publicznej
- prof. dr hab. Joanna Kulczycka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- prof. dr hab. Jerzy Porębski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Marin Zegers, Koordynator ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w mieście Utrecht

Przyświeca nam wizja, w której miasto to przestrzeń spotkania różnorodnych idei i wartości – miejsce, w którym znaczenie mają nie tylko wytwarzane dobra, ale również kultura i relacje międzyludzkie. Oparte na dialogu z mieszkańcami, odzyskujące przestrzeń publiczną, integrujące i odnawiające zasoby ma szansę stać się miastem inteligentnym i zrównoważonym (ang. smart & sustainable). Wierzymy, że tędy prowadzi droga rozwoju - także dla Krakowa. To wielkie wyzwanie i wspólne zadanie, które chcemy zapoczątkować w ramach warsztatów. Do udziału w nich zapraszamy  władze miasta, mieszkańców, środowisko akademickie, społeczników i przedstawicieli biznesu. Chcemy z Wami wszystkimi dyskutować, inspirować się i szukać rozwiązań dla Naszego Miasta.

Serdecznie zapraszamy!!!

W dniu 05.09.2016 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą COBICO Sp. z o.o. a Naszą Uczelnią o finansowanie projektu pt. „Opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem". Jest to pierwszy projekt, który będzie realizowany na Wydziale Towaroznawstwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy", Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałanie 1.2.3. „Bony na innowacje". 

Kierownikiem projektu jest dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik z Katedry Opakowalnictwa Towarów. Konsultantem w projekcie jest prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, natomiast w skład zespołu wykonawców wchodzą: dr inż. Agnieszka Kawecka, dr Tomasz Sawoszczuk oraz dr inż. Bartłomiej Kabaja.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Celem Konkursu ogłoszonego przez Sapere Auso-Małopolską Fundację Stypendialną jest popularyzacja wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego oraz stymulowanie zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim. Konkurs ten adresowany jest do absolwentów szkół wyższych terenu Województwa Małopolskiego oraz absolwentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Absolwent chcący wziąć udział w Konkursie powinien złożyć w Biurze Fundacji swoją pracę magisterską wraz z wypełnioną ankietą do dnia 31 października 2016 r. W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2016 a 30.09.2016. Kwalifikują się jedynie te prace, które zostały ocenione na egzaminie końcowym przynajmniej na ocenę dobrą.Ankietę i Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej Fundacji www.sapereauso.org .

 

7 października 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
szczecinbiznes.pl
"GBS Bank doceniony za jakość Złotym Godłem"
tsl-biznes.pl
"Trans Polonia uhonorowana"
otolegnica.pl
"Wyróżnienie dla LPGK"


7 października 2016
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
perspektywy.pl
kuratorium.kielce.pl
"Start 12. edycji Olimpiady Przedsiębiorczości"


6 października 2016 roku
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Dziennik Polski Zachodni
"Kapituła przyznała prezydentowi tytuł „Lider z powołania”."

6 października 2016 roku
Rafał Brzoska
manager.inwestycje.pl
"Nominacja: Rafał Brzoska, InPost"


6 października 2016 roku
Marta Rybicka, absolwentka AE w Krakowie
wyborcza.pl
"Indie w kolorze indygo"


5 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
krakow.pl
"Inauguracja 11. edycji Akademii Dziedzictwa"

29 września 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
wyborcza.biz
wp.pl
stooq.com
"EFNI: Globalizacja jest nieunikniona, oprócz korzyści przynosi też problemy"

29 września 2016 roku
Prof. UEK dr hab inż. Andrzej Chochół
pap.pl
"Częstochowa: Lider z powołania"

28 wrzęsnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
malopolska.pl
"Małopolska Noc Naukowców już po raz 10."

26 września 2016
Prof UEK dr hab. Piotr Buła
Gazeta Wyborcza
"Kierownik idzie na studia"
Rzeczpospolita
"Edukacja menedżerów otwarta na świat"

 

 

 

 

20 sierpnia 2016 roku
Kadra GAP AZS UEK
Dziennik Polski
"Trudno zastąpić tych, którzy odeszli z klubu"

20 sierpnia 2016 roku
Agnieszka Odorowicz, absolwentka AE w Krakowie
tvpolsat.info
"Agnieszka Odorowicz z Cyfrowego Polsatu laureatką nagrody Neptuna"
Rzeczpospolita
"Artyści mogą być solidarni"

20 sierpnia 2016 roku
Grzegorz Niezgoda
Dziennik Polski
"Wyszli z cienia kajakarzy"

19 sierpnia 2016 roku
Rajmund Nowak, absolwent AE w Krakowie
natemat.pl
"Koniec z tradycyjnym projektowaniem pierścionków. Jubilerzy z Warszawy robią to teraz w trójwymiarze"

19 sierpnia 2016 roku
Prof. dr hab. Janina Filek
crnavigator.com
"III Kongres Różnorodności po raz pierwszy z Przeglądem „Praktycy o różnorodności”

17 sierpnia 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
swiat-szkla.pl
drzwi21.pl
"Kompozytowe drzwi Vikking nagrodzone Złotym Godłem Najwyższej Jakości QI"

16 sierpnia 2016 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Samorząd Terytorialny
"Podstawy prawne organizacji samorządu województwa. Stan dzisiejszy i propozycje de lege ferenda"

16 sierpnia 2016 roku
Daniel Kosiór, absolwent AE w Krakowie
Tygodnik ANGOR
"Powrót do natury"

11 sierpnia 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przemysł Chemiczny
“XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich”

9 sierpnia 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
chemiabudowlana.info
izolacje.com.pl
"ARBET laureatem QI Product"

8 sierpnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
rp.pl
"Uczniowie małopolskich szkół będą mieli lekcje przez internet"
studentnews.pl
"Gdzie znaleźć pracę po studiach"
pozytek.gov.pl
“Konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.”

8 sierpnia 2016 roku
Anna Śpiewak, absolwentka AE w Krakowie
chemiabudowlana.info
"Róbcie styropian tak, jak my!"

4 sierpnia 2016 roku
Dr Marek Benio
Dziennik Polski
"Nie wyrzucą Polaków, wygra Le Pen"

4 sierpnia 2016 roku
Marek Łęcki
Wprost
"Poczekalnia do listy 100"

3 sierpnia 2016 roku
Agencja Artystyczna GAP
wyborcza.pl
"Przy ul. Długiej powstanie mural."


1 sierpnia 2016
Sabina Bartyzel, absolwentka UEK
e-hotelarz.pl
“Sabina Bartyzel dyrektorem Mercure Kraków Stare Miasto”


1 sierpnia 2016 roku
Prof. dr hab. Ignacy Duda
sigma-not.pl
"Jubileusz prof. Ignacego Dudy"


1 sierpnia 2016 roku
Barbara Grabowska, studentka UEK
dziennikpolski24.pl
"Krakowscy studenci bili na medal. Złoty medal"Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip