Rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie!

Aktualności
2022-06-21

Rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie!

Od 20 czerwca do 7 lipca br. trwa rekrutacja na studia I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca. Z kolei rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia trwa od 20 do 26 czerwca 2022 r.

Szczegóły i aktualności dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie https://studiuj.uek.krakow.pl/.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie trwa od 20 czerwca do 7 lipca 2022 r.

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz niestacjonarne studia jednolite magisterskie trwa od 20 czerwca do 4 września 2022 r.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na podstawie egzaminu wstępnego - od 20 do 26 czerwca2022 r.

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia - od 20 czerwca do 18 września 2022 r.

Zapisy i więcej informacji: https://irk.uek.krakow.pl/pl/

ETAPY REKRUTACJI:

- założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów

- wybranie kierunku/kierunków

- dokonanie opłaty rekrutacyjnej

WYNIKI rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia: 14 lipca

LIMIT przyjęć: ok.7 500 os.

Stacjonarne: I st. ok. 3 000 os., II st. ok. 1500 os.

Niestacjonarne: I st. ok. 1500 os., II st. ok. 1500 os.

W tym roku uruchomione zostały nowe kierunki! 

Doradztwo Podatkowe - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Kierunek prowadzony jest w Instytucie Prawa UEK, ma charakter nowatorski i unikatowy w Polsce południowej - łączy w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi oraz finansowymi. Program studiów dostarcza kompleksowej wiedzy i umiejętności dostosowanych do wymogów rynku pracy i zmian otoczenia społeczno-gospodarczego. Jak wynika z danych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Polsce mamy niespełna 9 tys. osób czynnie wykonujących ten zawód, podczas gdy np. w Niemczech jest ich ok. 80 tysięcy. Skomplikowanie prawa podatkowego oraz powyższe liczby pokazują ogromny potencjał rozwoju tego zawodu.

Szczególną zaletą kierunku jest praktyczny profil kształcenia. Duża liczba ćwiczeń praktycznych, pozwala na rzeczywiste przygotowanie studentów do dalszej pracy zawodowej.

Global Finance and Accounting -studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

To kierunek prowadzony w języku angielskim. W jego ramach można zdobyć wiedzę z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej oraz z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych.

Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

Absolwenci kierunku Global Finance and Accounting będą mieli możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną.

Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Podstawowym założeniem procesu kształcenia na kierunku Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania oraz roli współczesnego państwa w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych wynikających z postępu technologicznego. Profil kształcenia, którego wyrazem jest program kierunku realizowany jest w ścisłej współpracy z praktyką. Absolwent mając wiedzę i świadomość zmian w finansach publicznych uwzględniających trendy i czynniki społeczno-ekonomiczne jest gotów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ponadto, wiedza z zakresu gospodarki cyfrowej, metod zarządzania finansami, systemu podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej stwarzają realne szanse zatrudnienia Absolwenta tego kierunku w podmiotach gospodarczych i instytucjach finansowych sektora prywatnego.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego