Dzień Pamięci

Wydarzenia
2019-11-07
lubie to symbol 8 udostepnij symbol 0

Dzień Pamięci

Dokładnie 80 lat temu, 6 listopada 1939 roku, doszło do podstępnego aresztowania i wywiezienia do obozu koncentracyjnego ponad 180 przedstawicieli świata nauki – profesorów krakowskich uczelni, wśród których znaleźli się także pracownicy ówczesnej Akademii Handlowej w Krakowie. Na kartach historii wydarzenie to zapisało się jako Sonderaktion Krakau.

Choć miał być to kolejny początek „zapomnienia”, jak zaznaczył JM prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas Apelu Pamięci: aresztowani w trakcie akcji Sonderaktion Krakau, więzieni, torturowani, zabijani oraz prześladowani podczas wojny i w trudnych latach powojennych przedstawiciele polskich elit intelektualnych, wciąż żyją w swoich dziełach, a przede wszystkim w naszej pamięci.

Podczas uroczystego apelu delegacje Władz Uczelni, Wojska Polskiego, pracowników, związków zawodowych, studentów, emerytów oraz kombatantów złożyły kwiaty przy tablicy upamiętniającej ofiary Sonderaktion Krakau.

Rocznica tych wydarzeń od wielu lat jest również okazją do oddania czci zmarłym pracownikom naszej Uczelni. Zgodnie z tradycją odwiedzone zostały miejsca wiecznego spoczynku znajdujące się na krakowskich cmentarzach: Rakowickim (trzy delegacje: pod przewodnictwem Rektora UEK – prof. UEK dra hab. inż. Andrzeja Chochóła, Kanclerza UEK – Mirosława Chechelskiego oraz Kwestora UEK – Józefa Andrzeja Laskowskiego) i Salwatorskim (delegacja pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki – prof. dra hab. Aleksego Pocztowskiego).

W głównych obchodach Akademickiego Dnia Pamięci w Collegium Novum uczestniczył Prorektor ds. Projektów i Współpracy – prof. dr hab. Krzysztof Surówka, zaś w koszarach 16 Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki naszą Uczelnię reprezentował Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Rozwoju – prof. dr hab. Janusz Czekaj. W obchody uroczystości upamiętniających Sonderaktion Krakau licznie włączyli się również nasi studenci.