Obchody Inauguracji 95. Roku Akademickiego

Wydarzenia
2019-10-03
lubie to symbol 24 udostepnij symbol 14

Obchody Inauguracji 95. Roku Akademickiego

„Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. 95. Rok Akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uważam za otwarty!”

Tymi słowy Jego Magnificencja prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor UEK, zainaugurował 95. Rok Akademicki.

(...) wraz z dzisiejszym jubileuszem rozpoczynamy również nową epokę w dziejach naszej Alma Mater. 95. rok istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest bowiem rokiem wejścia w życie postanowień najważniejszych dokumentów Uczelni, takich jak Statut czy Regulamin Organizacyjny, dostosowanych do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zaczynamy funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej. Będzie to niewątpliwie czas pełen wyzwań. – podkreślił podczas przemówienia inauguracyjnego.

Od 1 października 2019 roku w strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie funkcjonują trzy kolegia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa; Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej) w ramach których utworzono dziewięć instytutów. Nowy Statut przewiduje również katedry, biblioteki, pracownie i laboratoria, jednostki międzykolegialne i pozakolegialne, Szkołę Doktorską, a także inne jednostki ogólnouczelniane oraz jednostki administracji. Powołani zostali prorektorzy, dziekani kolegiów, dyrektorzy instytutów oraz członkowie rad dyscyplin. – wyjaśnił Rektor.

Uroczystości w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym poprzedziła Msza św. w intencji studentów oraz pracowników UEK. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja abp prof. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski. W uroczystej inauguracji roku jubileuszowego udział wzięli: Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, abp. Marek Jędraszewski, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Kazimierz Barczyk i Wojciech Grzeszek – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Halina Cimer – Małopolska Wicekurator Oświaty, a także Piotr Ziętara – Przewodniczący I Rady Uczelni. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, byli rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, rektorzy, prorektorzy oraz przedstawiciele uczelni krajowych i zagranicznych, jak również przedstawiciele instytucji publicznych, szpitali, spółek i przedsiębiorstw współpracujących z naszą Uczelnią.

Popularne artykuły

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 9 dni temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 19 dni temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 2 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 22 dni temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 4 miesiące temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 5 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 3 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Wydarzenia 8 miesięcy temu

95. Inauguracja Roku Akademickiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w 95. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego. Uroczystość odbędzie się 2 października.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych – czym ono jest i w jakim kierunku zmierza rynek tych ubezpieczeń?

Ubezpieczenia cybernetyczne, inaczej cyberubezpieczenia, powstały pod koniec XX wieku w odpowiedzi na wzrost zagrożeń cybernetycznych i uchwalenie w USA przepisów o ochronie danych osobowych przewidujących surowe sankcje za dopuszczenie do ich wycieku. Zapewne tylko nieliczni pamiętają problem tzw. pluskwy millenijnej, odnoszący się do obaw o paraliż systemów komputerowych na masową skalę spowodowany kłopotami z zapisem roku 2000 w pamięci komputera.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

W ramach działania 3.5 Kompleksowe programy dla szkół wyższych programu POWER nasza uczelnia rozpoczęła od września tego roku 4-letnią realizację projektu obejmującego 6 komplementarnych zadań. Mają one charakter edukacyjny i inwestycyjny a są skierowane zarówno do studentów, jako pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników administracji naszego uniwersytetu.