90 mln zł dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aktualności
2020-07-10

90 mln zł dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W trakcie piątkowej konferencji prasowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na finansowanie naszej Uczelni obligacje Skarbu Państwa o wartości 90 mln zł. Wydarzenie odbyło się 10 lipca br. o godz. 14.00 w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W konferencji udział wzięli: dr Anna Budzanowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, poseł na Sejm RP i były Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władze Rektorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor UEK i prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Rektor Elekt Uczelni.

Jest mi niezwykle miło, że w roku jubileuszowym udało się spełnić dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obietnicę, że będziemy Państwa wspierać. Bez wątpienia 95 lat tej Uczelni dało ogromny zasób całemu krajowi, nie tylko Krakowowi czy Małopolsce. Jestem szczęśliwa, że będę dziś mogła przekazać ten czek. Spośród trzech krakowskich uczelni, które otrzymają od Ministerstwa to zwiększenie finansowania – UEK jest pierwszą, w której mieliśmy okazję się spotkać– podkreśliła dr Anna Budzanowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dla mnie jest to bardzo radosny moment, będący zwieńczeniem rozmów z udziałem Rektora Uczelni, prof. Andrzeja Chochóła oraz Rektora Elekta – prof. Stanisława Mazura. Bardzo cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i determinacji Minister Anny Budzanowskiej udaje nam się dziś dotrzymać pewnego zobowiązania – przyznał dr Jarosław Gowin, były Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przez kryzys, w jakim znalazła się światowa gospodarka w czasie pandemii musimy zdecydować się na nową strategię rozwojową, która będzie opierać się na wspieraniu polskich firm, ale i szukaniu nisz, w których my – Polacy możemy być konkurencyjni wobec świata. Żeby wchodzić w te nisze musimy zdecydowanie więcej inwestować w rozwój nauki i edukację, zwłaszcza tę na szczeblu wyższym. Nie ma innej drogi jak inwestować w naukę. Jestem przekonany, że ta inwestycja przysłuży się nie tylko pracownikom Uczelni i studentom, ale i całej społeczności – zadeklarował dr Jarosław Gowin.

Władze Uczelni podkreśliły, że zwiększenie finansowania umożliwi rozwój nowoczesnej infrastruktury na Kampusie Uniwersytetu.

 

Dzisiejsza uroczystość zbiega się z końcem kadencji kierowania przeze mnie tą Uczelnią. Kierowanie uczelnią nie należy do łatwych zadań. Są momenty bardzo trudne, ale i momenty przyjemne. Chyba najprzyjemniejszym jest ten dzisiejszy, kiedy zbliżam się do końca kadencji, a jednocześnie Ministerstwo obdarowuje nas takim prezentem. Dlatego chciałbym podziękować za to, że dostaliśmy taki duży zastrzyk pieniędzy, bo 90 mln zł dają Uczelni ogromne możliwości. Mamy trudne czasy, kiedy wyhamowuje się pewne procesy, a ta sytuacja sprawia, że otrzymujemy szansę dalszego, dużego rozwoju. Mamy już zaplanowane wydatki związane z tą kwotą. Przekonywaliśmy Pana Premiera, że powstanie nowego budynku będzie potrzebne naszej Uczelni. Będzie to budynek nowoczesny, na miarę XXI wieku. Jestem bardzo wzruszony, że ta szansa na przyszłość otwiera się dla naszej Uczelni i w tym momencie za to bardzo dziękuję – podsumował prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor UEK

Następnie wypowiedział się prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Rektor Elekt:

Drodzy Państwo, to dla mnie szalenie miły i ważny moment, bo czego może oczekiwać Rektor Elekt, jak nie takiego wydarzenia, jakie ma dzisiaj miejsce. W istocie ta sytuacja daje mi dużo optymizmu i wiary w to, że rzeczy, o które zabiegaliśmy, mogą się zdarzyć. Pokazuje też, że zmiany, które podjęliśmy w naszym Uniwersytecie, m.in. wdrożenie Ustawy 2.0, zostały docenione i warto było podjąć ten trud. Uniwersytety, takie jak nasz, kształtowały setki tysięcy managerów. Aby się rozwijać musimy konkurować, więc chcielibyśmy te środki wykorzystać do tego, by stworzyć nowoczesny budynek i pozwolić budować silną pozycję naszego Uniwersytetu. Razem ze Współpracownikami dołożymy wszelkich starań, by z okazji 100-lecia naszego Uniwersytetu dać dowód temu, że ta inwestycja i to wsparcie miały sens – zaznaczył prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Rektor Elekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Po przywitaniu gości i krótkim słowie każdego z nich nastąpiło symboliczne wręczenie czeku Władzom Uczelni przez dr Annę Budzanowską, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr. Jarosława Gowina, byłego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Popularne artykuły

Aktualności 8 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 2 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 2 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 4 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia miesiąc temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 2 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności miesiąc temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.