Ikar Jakości 2019

Logo konkursu Ikar Jakości

Ogólnopolski konkurs IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana na najlepszą pracę dyplomową, jest dedykowany studentom i absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia. To inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania. Laureaci wybierani są na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez promotorów prac obronionych na niepaństwowych lub państwowych uczelniach wyższych w Polsce. Nagrodę pieniężną oraz staż dla autora nagrodzonej pracy ufunduje firma Marco Sp. z o.o. Zgłoszenia prac przyjmowane są do dnia 10 października 2019 r. drogą elektroniczną na adres: ikar@europeanquality.eu wraz z dokumentacją uzupełniającą, którą można pobrać ze strony internetowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Plakat konkursu Ikar Jakości zawierający zasady udziału