Konkurs Ministerstwa Finansów "Podatkowi Liderzy"

Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Nagrodą dla 12 laureatów konkursu jest możliwość odbycia płatnych staży w Ministerstwie Finansów (wynagrodzenie – 3.000 zł). Zadaniem stażystów będzie wspieranie zespołu pracującego nad ustawami uszczelniającymi polskie prawo podatkowe.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo, na adres praktyki@mf.gov.pl, w załączniku przesyłając:

  • Wypełnioną kartę zgłoszenia do udziału w konkursie
  • Życiorys, z wyszczególnieniem: zdanych przedmiotów podatkowych i ekonomicznych, umiejętności językowych, szkół prawa obcego, lektoratów języka zawodowego i stypendiów zagranicznych, odbytych praktyk zawodowych
  • Kopię (skan) dokumentu potwierdzającego status studenta lub absolwenta (legitymacja lub dyplom)
  • Pracę konkursową pt. „Walka z szarą strefą – zagrożenia i środki zaradcze” (nie więcej niż 2 strony, czcionka 12)

Termin przesyłania zgłoszeń: 24 listopada 2019

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów