Konkurs na najlepszą pracę naukową dotyczącą własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił XVII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny zgłaszanych prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 351 prac, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy.

Prace konkursowe w tegorocznej edycji będą przyjmowane do dnia 16 października 2019 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

Szczegółowe informacje o konkursie, jak również formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego

Jednocześnie informujemy, że Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.