Stypendium dziennikarskie im. Henryka Szewczyka

Fundacja Sądecka informuje o utworzeniu Stypendium im. Henryka Szewczyka - wieloletniego redaktora naczelnego portalu Sądeczanin.info i miesięcznika Sądeczanin.

Redaktor Henryk Szewczyk dla naszej redakcji i dla Fundacji Sądeckiej był przede wszystkim świetnym publicystą, fantastycznym felietonistą i bliskim kolegą oraz szefem, na którego zawsze - co bardzo ważne w zawodzie dziennikarza - można było liczyć. Ale jego zasługi dla naszego regionu, szczególnie związane z jego działalnością solidarnościową są zdecydowanie większe.

Stypendium jest przeznaczone dla studentów interesujących się dziennikarstwem.