V edycja konkursu "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG"

Departament Badań i Rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG - MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

To już piąta edycja konkursu, który organizowany jest nieprzerwanie od 2015 roku. Skierowany jest do studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce oraz firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R.

Zwycięzca konkursu ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tys. zł, zaś troje wyłonionych przez Kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: trzydziestu, dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.

W bieżącej edycji czekamy na pomysły z następujących obszarów:

1.Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów;

2.Technologie wodorowe i biometanowe;

3.Ochrona środowiska;

4.Podziemne magazynowanie węglowodorów;

5.Big Data - zastosowania, możliwości;

6.Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM);

7.Robotyka i sztuczna inteligencja;

8.Media społecznościowe - możliwości dla sektora;

9.Nowe zastosowanie paliw gazowych;

10.Innowacyjne metody współpracy z klientem;

11.Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów;

12.Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne;

13.Sieci gazowe;

oraz w innych obszarach działalności i zainteresowań Spółek Grupy Kapitałowej, a także w związku z popularyzacją marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu, w terminie do dnia 15.11.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig