Godło Polski

X edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

Organizator konkursu „Dziennik Gazeta Prawna” zaprasza do zgłaszania wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR PL S.A.

Celem Konkursu jest promocja polskiej nauki i wynalazków powstałych na uczelniach, w instytutach badawczych oraz jednostkach naukowych PAN, zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP. Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w dostępnym pod poniższym linkiem regulaminie.

Aby wziąć udział w X edycji „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie.

Wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od 27 stycznia 2023 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zapraszamy!