Godło Polski

Zakład Poligraficzny UEK - oferta

Oferujemy kompleksowe usługi poligraficzne, począwszy od komputerowego składu tekstu i grafiki, poprzez przygotowanie publikacji do druku aż po druk.

Zarządzeniem Rektora nr 64/2018 z dnia 20.12.2018 r. Zakład Poligraficzny został Realizatorem druku i usług introligatorskich na Uczelni. Dla naszych klientów oznacza to skrócenie procedury zamawiania usług z tej dziedziny.

W przypadku publikacji, które będą drukowane w Zakładzie Poligraficznym wymagane jest tylko wypełnienie formularza zamówieniowego i przesłanie go mailem wraz z projektem przygotowanym w formacie pdf na adres:drukarnia@uek.krakow.pl. Rozliczenie kosztu wykonania zlecenia odbywa się na początku następnego miesiąca, kiedy wysyłam do Kwestury miesięczne zestawienie obciążenia budżetu jednostek tymi kosztami.

W przypadku publikacji, które ze względu na format przekraczający możliwości maszyn Zakładu Poligraficznego będą drukowane na zewnątrz, wymagane jest wygenerowanie wniosku w Egerii.

W razie wątpliwości lub trudności przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt pod numerem telefonu 57 14.

Niskie nakłady lub publikacje wymagające szybkiego powielenia realizujemy w technice cyfrowej. Wysokie nakłady drukujemy na maszynach offsetowych.
Droga od maszynopisu do publikacji na biurku studenta rozpoczyna sięw naszym Zakładzie przy biurkach doświadczonych grafików – operatorów DTP (ang.Desktop Publishing– „publikowanie zza biurka”). Przygotowują oni na komputerach – korzystając ze specjalistycznego oprogramowania – materiały, które są później powielane metodami poligraficznymi lub w formie plików cyfrowych do wykorzystania w bibliotekach i serwisach internetowych.
Następnie, w zależności od rodzaju publikacji i nakładu, przygotowane pliki drukowane są techniką offsetową lub cyfrową. Czynności wykończeniowe realizowane są w introligatorni. Zadrukowane arkusze papieru są w razie potrzeby falcowane, czyli składane. Tak uzyskane składki zbiera się w blok książkowy. W międzyczasie introligatorzy bigują okładki książek, tzn. wyciskają w nich maszynowo rowki w celu ułatwienia późniejszego zginania, a następnie kleją i okładkują bloki książkowe. Całość przycina się do formatu gotowej publikacji.
Pozostaje tylko zapakować pachnące nowością książki.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewniać wysoką jakość produktu finalnego przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen. Gwarantujemy szybką realizację zleceń, możliwość drukowania krótkich serii, a nawet jednego egzemplarza.

Zakład Poligraficzny UEK współpracuje z Wydawnictwem Uczelnianym UEK, ponadto drukuje materiały pomocnicze do prac naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych oraz publikacje informacyjne i promocyjne naszej Uczelni.
Wykonujemy również usługi dla klientów spoza Uniwersytetu Ekonomicznego, będących osobami prawnymi.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt
Kierownik: Jolanta Królas
Budynek Biblioteki Głównej, pok. 001
tel. 12 293 57 14
email: jolanta.krolas@uek.krakow.pl