Kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UEK W KRAKOWIE?

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i efektywnie zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należymy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo-badawczym.

Cechą charakterystyczną Uniwersytetu jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to również kursy z dziedzin humanistycznych, społecznych oraz ścisłych, wśród nich m.in. takie jak: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata. Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach, a także uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej lub amerykańskiej.

O atrakcyjności studiów w naszej Uczelni decyduje także możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Absolwentom, nie tylko naszej Uczelni, chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje, oferujemy liczne studia podyplomowe. Prowadzimy także prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).

Renoma UEK, bogata oferta edukacyjna oraz doskonale przygotowana kadra – to nie wszystko, co mamy do zaproponowania kandydatom na studia. Zapewniamy również doskonałe warunki do nauki i rozwijania zainteresowań. Oferujemy przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, halę sportowo-widowiskową, a także wciąż rozbudowywany kampus. Na naszej uczelni działają liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie, w tym sportowe, które zapewniają możliwość rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni ekonomicznych w Polsce. Potwierdza to między innymi duża liczba kandydatów, rekrutujących się na studia.

Studiując w murach Uniwersytetu Ekonomicznego zwiększasz szanse osiągnięcia zawodowego sukcesu!

ZAPRASZAMY!