Godło Polski

Polityka prywatności i RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych jest mgr Anna Dąbrowska

Dane kontaktowe:

e-mail: iod@uek.krakow.pl

tel. (12) 293 75 90

 

Obowiązujące akty prawne

 1. Tekst rozporządzenia RODO
 2. Tekst Ustawy o ochronie danych osobowych

 

Obowiązujące akty prawa wewnętrznego UEK

 1. Polityka bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych
 2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 3. Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji
 4. Wytyczne dla pracowników dot. wymogów RODO
 5. Polityka czystego biurka
 6. Regulamin - zasady pracy w „chmurze”

 

Wzory dokumentów

 1. Upoważnienie dla osoby przetwarzającej dane osobowe
 2. Cofnięcie upoważnienia
 3. Oświadczenie dot. dostępu do danych
 4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych / załącznik do umowy
 5. Wzór klauzuli informacyjnej - do umów
 6. Wzór klauzuli informacyjnej - do umów cywilno-prawnych
 7. Wzór klauzuli informacyjnej - do umów o pracę
 8. Wzór klauzuli informacyjnej - w procesie rekrutacji pracownika
 9. Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
 10. Zgoda na przetwarzanie danych nadmiarowych
 11. Załączniki do ZR dotyczącego social mediów:
  a) wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia profilu w mediach społecznościowych
  b) upoważnienie dla osoby przetwarzającej dane osobowe
  c) oświadczenie osoby posiadającej dostęp do danych osobowych

 

Wzory dokumentów dla wykonawców umów cywilnoprawnych

 1. Upoważnienie dla zleceniobiorcy/wykonawcy przetwarzającego dane osobowe
 2. Oświadczenie zleceniobiorcy/wykonawcy posiadającego dostęp do danych osobowych

 

Prezentacje i materiały szkoleniowe

 1. Informator RODO
 2. Uważaj na phishing

 

Zalecenia

 1. Zalecenia IOD – klucze do mebli biurowych
 2. Zalecenia IOD – zasady korespondencji mailowej

 

Pytania i odpowiedzi (FAQ)