Godło Polski

Departament Marki i Komunikacji

Departament Marki i Komunikacji jest odpowiedzialny za kreowanie i ochronę wartości niematerialnych tworzących wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz formułowanie i realizację strategii rozwoju marki Uczelni.

 

Dyrektor Departamentu

dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK

 

Z-ca Dyrektora / Rzecznik prasowy

dr Paweł Kozakiewicz, tel. 12 293 58 34, e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 

Dział Strategii Marki

Kierownik Działu

mgr Andriana Nyzova, tel. 12 293 58 37, e-mail: nyzovaa@uek.krakow.pl

 

Zespół ds. Marki UEK

mgr Katarzyna Idziak, tel. 12 293 55 95; e-mail: idziakk@uek.krakow.pl

Anna Mularczyk, tel. 12 293 74 88, e-mail: mularcza@uek.krakow.pl

mgr Marta Turmińska-Biały, tel. 12 293 54 28, e-mail: turminsm@uek.krakow.pl

mgr Agnieszka Wierzba, tel. 12 293 59 80, e-mail: wierzbaa@uek.krakow.pl

 

 

Redakcja Kuriera UEK

Redaktor naczelna

mgr Olga Bojarska, tel. 12 293 55 96, e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

 

Stanowiska ds. Wizualizacji i Grafik

Paweł Wójcik, tel. 12 293 58 38, e-mail: wojcikp@uek.krakow.pl

 

Stanowisko ds. Zasobów Historycznych

dr Tadeusz Filar, tel. 12 293 59 76, e-mail: filart@uek.krakow.pl

 

Dyrygent Chóru „Dominanta”

mgr Małgorzata Langer-Król, e-mail: langerm@uek.krakow.pl

 

Zespół ds. stron internetowych UEK

inż. Marek Golonka, tel. 12 293 58 58, e-mail: golonkam@uek.krakow.pl

Jarosław Szczurek , tel. 12 293 58 58, e-mail: szczurej@uek.krakow.pl

Dział Komunikacji i Public Relations

Zespół ds. Wystąpień i Patronatów Rektora

mgr Olga Bojarska, tel. 12 293 55 96, e-mail: bojarsko@uek.krakow.pl

 

Stanowisko ds. Prasowych i Kontaktów z Mediami

lic. Marcin Bojarski, tel. 12 293 55 69, e-mail: bojarskm@uek.krakow.pl 

mgr Aneta Kowalik-Kula, tel. 12 293 58 39, e-mail: kowalika@uek.krakow.pl (nieobecna)

 

Zespół ds. głównej strony Internetowej Uczelni

mgr Joanna Pawlik, tel. 12 293 58 57, e-mail: doniesienia@uek.krakow.pl

mgr Agnieszka Kozłowska, tel. 12 293 55 18, e-mail: doniesienia@uek.krakow.pl

 

Zespół ds. Organizacji Wydarzeń i Uroczystości

mgr Joanna Styrna, tel. 12 293 59 42, e-mail: jstyrna@uek.krakow.pl

mgr Aleksandra Bajorek, tel. 12 293 54 96, e-mail: bajoreka@uek.krakow.pl

 

Profile social media

lic. Marcin Bojarski, tel. 12 293 55 69, e-mail: socialmedia@uek.krakow.pl

dr Łukasz Danel, e-mail: danell@uek.krakow.pl

 

Realizacja materiałów audiowizualnych 

mgr Kamila Kwiatkowska, e-mail: kwiatkok@uek.krakow.pl 

Zakład Poligraficzny

Kierownik

mgr Jolanta Królas, tel. 12 293 57 14, e-mail: krolasj@uek.krakow.pl