Godło Polski

Uniwersytet

Na początku wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele. Później przygotowaliśmy precyzyjny plan, który ma nam pozwolić je zrealizować. Teraz natomiast przyszedł czas, abyśmy wspólnie – krok po kroku – budowali Uniwersytet naszych marzeń. Wykorzystajmy jak najlepiej ogromne szanse, które przed nami stoją!
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tys. studentów, Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Nasi studenci zdobywają wiedzę w trzech kolegiach: Ekonomii, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Nauk o Zarządzaniu i Jakości.


Uczelnia, nieprzerwanie od blisko stu lat, wiernie realizuje misję wskazaną przez swoich założycieli: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy), kształcąc serca i umysły kolejnych pokoleń znakomitych specjalistów. Aktualnie UEK oferuje studia na 30 kierunkach w języku polskim i angielskim, studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA.