Godło Polski

Współpraca

Współpraca z partnerami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi odgrywa ważną rolę w rozwoju Uczelni. Ma wpływ na doskonalenie i unowocześnianie dydaktyki, jak i na podnoszenie potencjału badawczego. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie aktywnie współpracuje z ok. 200 ośrodkami zagranicznymi. Po Uniwersytecie Warszawskim jest drugą uczelnią w Polsce pod względem liczby wysyłanych za granicę studentów.

Na uczelni funkcjonuje Dział Współpracy Międzynarodowej, który odpowiada głównie za współpracę Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi. Aktywnie działa też Biuro Programów Zagranicznych, które uruchomiło pierwszy w Polsce semestralny program ekonomiczno-biznesowy oraz studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim.

Uniwersytet Ekonomiczny posiada liczne umowy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie wzajemnej wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz współorganizowania konferencji. Prowadzona jest także ścisła współpraca z wieloma firmami, w wyniku czego powstały m.in. projekty Shell Academy, Akademia Capgemini, czy Akademia Rachunkowości Deloitte.

Jednostką wspierającą i koordynującą procesy współpracy UEK z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, jest Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych.

Na Uczelni działa Akademickie Centrum Kariery UEK, które dwa razy w roku organizuje Targi Pracy UEK, zajmuje się budowaniem marki pracodawców wśród społeczności akademickiej oraz prowadzi bazę ofert pracy, praktyk i staży, z której firmy i instytucje mogą bezpłatnie korzystać, aby znaleźć pracowników wśród studentów i absolwentów UEK.