Akty Prawne

Do zadań Kancelarii Rektora należą: koordynacja działań formalno-prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Uczelni, prowadzenie spraw wynikających ze współpracy władz Uczelni z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, inicjowanie i koordynacja współpracy z praktyką gospodarczą, towarzystwami naukowymi oraz instytucjami samorządu lokalnego w sprawach związanych z działalnością Uczelni, koordynacja uroczystości i spotkań z udziałem władz Uczelni.