Godło Polski

Zarządzenia Rektora

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE NAJNOWSZE AKTY PRAWNE (OD 1 LIPCA 2021 ROKU)

PUBLIKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ