Godło Polski

Od roku 2020

Nr

Data

Tytuł aktu prawnego

Załączniki

Zmiany

Status

1/2020

20.01.

2020

... w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik 

brak

obowiązuje

2/2020

20.01.

2020

... w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

brak

brak

obowiązuje

3/2020

20.01.

2020

... w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

brak

brak

obowiązuje

4/2020

20.01.

2020

... w sprawie uchwalenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

5/2020

20.01.

2020

... zmieniająca Uchwałę Senatu nr 18/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, z późniejszymi zmianami

brak

brak

obowiązuje

6/2020

20.01.

2020

... w sprawie akceptacji podjęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Cecile Nieuwenhuizen

brak

brak

obowiązuje

7/2020

24.02.

2020

... w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora wskazanego przez Radę Uczelni

brak

brak

obowiązuje

8/2020

24.02.

2020

... w sprawie ustalenia programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

brak

brak

obowiązuje

9/2020

24.02.

2020

... w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora Pani dr hab. Joanny Moczydłowskiej

brak

brak

obowiązuje

10/2020

31.03.

2020

...zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 26/2019 dnia 20 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

brak

brak

obowiązuje

11/2020

31.03.

2020

... zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 27/2019 dnia 20 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

brak

brak

obowiązuje

12/2020

6.04.

2020

... w sprawie ustalenia programu studiów wyższych na kierunku Zarządzanie projektami

Załącznik 1

Załącznik 2

brak

obowiazuje

13/2020

6.04.

2020

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów dla kierunków prowadzonych w Instytucie Finansów oraz wyrażenia zgody na odstępstwa od zasady określającej maksymalną liczbę godzin dydaktycznych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22 

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32 

Załącznik 33

Załącznik 34

Załącznik 35 

Załącznik 36

Załącznik 37

Załącznik 38

Załącznik 39

brak

obowiązuje

14/2020

6.04.

2020

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

brak

obowiązuje

15/2020

6.04.

2020

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

brak

obowiązuje

16/2020

6.04.

2020

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

brak

obowiązuje

17/2020

6.04.

2020

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19 

Załącznik 20

Załącznik 21

 

obowiązuje

18/2020

6.04.

2020

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

brak

obowiązuje

19/2020

6.04.

2020

... w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie począwszy od roku 2025/2026

 

brak

brak

obowiązuje

20/2020

6.04.

2020

... w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

21/2020

15.04.

2020

... w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora zgłoszonego przez członków Kolegium Elektorów

brak

brak

obowiązuje

22/2020

15.04.

2020

... w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora zgłoszonego przez członków Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz członków Kolegium Elektorów

 

brak

brak

obowiązuje

23/2020

28.05.

2020

... w sprawie ustalenia zmiany programu studiów wyższych Turystyka i rekreacja w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni

Załącznik

brak

 obowiązuje

24/2020

28.05.

2020

... w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022

brak

brak

obowiązuje

25/2020

28.05.

2020

... w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

brak

brak

obowiązuje

26/2020

28.05.

2020

... w sprawie zatwierdzenia wzorudyplomu wspólnego

brak

brak

obowiązuje

27/2020

28.05.

2020

... w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

brak

brak

obowiązuje

28/2020

28.05.

2020

... w sprawie nadania profesor Cecile Nieuwenhuizen tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

29/2020

10.06.

2020

... w sprawie przeprowadzenia czynności procedury wyborczej w wyborach Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2020 – 2024 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

brak

brak

obowiązuje

30/2020

13.07.

2020

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów wyższych na kierunku Gospodarka przestrzenna

brak 

brak

obowiązuje

31/2020

13.07.

2020

... w sprawie ustalenia programu studiów wyższych na kierunku Doradztwo podatkowe

Załącznik

brak

obowiązuje

32/2020

13.07.

2020

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów wyższych na kierunku Ekonomiaw odniesieniu do roku akademickiego 2020/2021

Załącznik

brak

obowiązuje

33/2020

13.07.

2020

... w sprawie ustalenia zmiany programów studiów wyższych w związku z ogłoszonym stanem epidemii

brak

brak

obowiązuje

34/2020

13.07.

2020

... w sprawie ustalenia programu studiów wspólnych na kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik 1

Załącznik 2

brak

obowiązuje

35/2020

13.07.

2020

... zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 46/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej

brak

brak

obowiązuje

36/2020

28.09.

2020

... w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

37/2020

28.09.

2020

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów wyższych na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w języku angielskim (International Business), w odniesieniu do roku akademickiego 2020/2021

brak

brak

obowiązuje

38/2020

19.10.

2020

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa, zarządcza i sprawozdawczość finansowa

Załącznik

brak

obowiązuje

39/2020

19.10.

2020

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie dotacją unijną w biznesie

Załącznik

brak

obowiązuje

40/2020

19.10.

2020

... w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Menedżer systemu kontroli wewnętrznej i whistleblowing

Załącznik

brak

obowiązuje

41/2020

19.10.

2020

... w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych

Załącznik

brak

obowiązuje

42/2020

19.10.

2020

... w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Grywalizacja w organizacji – zastosowanie, metody, narzędzia

Załącznik

brak

obowiązuje

43/2020

19.10.

2020

... w sprawie zmiany w Regulaminie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 56/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

44/2020

23.11. 2020

... w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

45/2020

23.11. 2020

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej prowadzonych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej

Załącznik

brak

obowiązuje

46/2020

23.11 2020

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów podyplomowych Administracja prowadzonych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej

Załącznik

brak

obowiązuje

47/2020

23.11. 2020

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego

brak

brak

obowiązuje

48/2020

23.11.

2020

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Management in Ukrainian Local Government Institutions

Załącznik

brak

obowiązuje

49/2020

23.11. 2020

... zmieniającą Uchwałę Senatu nr 55/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

50/2020

23.11. 2020

... zmieniającą Uchwałę Senatu nr 54/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje